A+ A A-

Duše za sklem: Jaké to je vzdělávat dítě, které má autismus

autismus
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování a rodina má většinou velký problém, jak ditě zvládnout.


Autismus se dá diagnostikovat zhruba ve věku 24–36 měsíců. V tomto období si u dětí s autismem můžeme všimnout, že napříkladf nereagují na jméno ani na pokyny, nedokážou si říci, co chtějí, působí dojmem, že neslyší, neukazují, nemávají na rozloučenou, nemají rády změny, málo se smějí, hrají si raději o samotě nebo se nadměrně fixují na určité hračky.
V tomto věku je dagnostika složitá a často se zaměňuje s podezřením na lehkou mozkovou dysfunkci nebo mentální retardaci. Ojediněle, zhruba u jednoho z padesáti takto postižených dětí, se může vyskytnout i mimořádný talent nebo velmi vysoká inteligence.

Autismus poprvé popsal americký psychiatr Leo Kanner v roce 1943 na jedenácti dětech, které se projevovaly velmi nestandardním chováním. Kanner se domníval, že autismus je podobný schizofrenii. Autismus ale nemá s psychotickými onemocněními co do činění.

Více http://www.autismus.cz

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... autismus škola a inkluze Leo Kanner

Komentáře  

# Marie 2016-03-08
V současné době vědecké epidemiologické studie uvádějí 1 % výskyt poruch autistického spektra v populaci. Spadají sem lidé s diagnózou dětského, atypického autismu i Aspergerova syndromu. (2016)

V České republice se v současné době narodí ročně okolo 100 000 dětí. U 1000 se projeví ve vývoji porucha autistického spektra. Jedná se o mnohem vyšší počet než kolik je dětí např. s Downovým syndromem nebo cukrovkou. Celkově tedy v České republice žije zhruba 100 000 osob s poruchou autistického spektra. Pouze zlomek z nich obdržel správnou diagnózu.
Citovat
# Majka 2015-09-08
Mimořádně dobrý film nejen pro rodiče autistických dětí, ale i pro učitele a všechny, kteří někdy přišli do kontaktu s autisty.
Citovat
# Jana 2012-04-28
Nárůst autismu se (nejen) mezi americkými dětmi během posledních deseti let téměř zdvojnásobil, podle nové zprávy vypuštěné americkým Centrem pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC). Z dřívějšího poměru 1 ze 150 dětí s autistickou poruchou v roce 2000 k 1 z 88 dětí v roce 2008, což je poslední oficiální odhad (neoficiální aktuální čísla hovoří o přibližně 1 z 60 až 1 z 50). Co si ale vyžaduje naši pozornost, je fakt, že tento plynulý nárůst těsně koreluje s vakcinačními programy (schválené CDC), které také prudce stoupaly již od roku 1980.

V roce 1983 CDC doporučovalo pouze 10 vakcinací od narození do 6 let věku. Do dnešního dne to číslo stouplo na 29 a stále se zvyšuje. Co je ještě horší, je ale to, že mnoho z těchto vakcín je ‘administrováno’ najednou nebo v kombinačních vakcínách, jako je například MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zároveň).
Citovat