skola komercializace

V London Review of Books v roce 2013 publikoval profesor Stefan Collini zdrcující kritiku rozkladu britského univerzitního školství v důsledku jeho komercionalizace. Je to velmi varovný text i pro české školství. Shrnujeme:


Koncem července 2012 předložil americký senátní výbor pro zdraví, školství, práci a důchody osmisetstránkovou analýzu, výsledek dvouletého šetření univerzitních institucí, provozovaných v Americe za účelem vydělávání zisku.

Senátoři zjistili, že na takových institucích se vydává pouze 17,4 procent příjmů na výuku, zatímco 20 procent příjmů se rozděluje jako profit (výdaje na marketing a verbování studentů jsou ještě vyšší). Analýza také zjistila, že obrovské počty lidí z chudších vrstev ve společnosti končí s astronomickými dluhy, protože se zapsali ke studiu oborů, které pro ně vůbec nebyly vhodné, zaplatili školné a pak ze školy předčasně odešli. ("Podřadné univerzitní kurzy, podobně jako podřadné hypotéky, které způsobily dluhovou krizi, se prodávají komunitám, neseznámeným s kvalitou tohoto zboží.")

Od konce devadesátých let došlo v USA k explozivnímu růstu univerzit účtujících školné, za účasti investičních bank a soukromého kapitálu.
Například, r. 1998 měla Ashford University jen 300 studentů. Převzala ji soukromá firma Bridgepoint Education, Inc, a v roce 2008 měla tato univerzita už 77 000 studentů, drtivou většinu z nich online. Předseda senátního výboru charakterizoval Bridgepoint jako "podvodný podnik", který stále vybírá školné a získává zisky, přestože 63 procent jeho studentů nedokončí ani bakalářský program a 84 procent jeho studentů nedokončí program pro získání asociačních univerzitních titulů.

Největším hráčem na tomto trhu je University of Phoenix, kterou vlastní Apollo Group. UoP měla údajně r. 2010 600 000 studentů a roční příjem ve výši větší než 4 miliardy dolarů. Ze senátního vyšetřování vyplynulo, že 60 procent studentů firmy Apollo odchází z této univerzity bez dokončení vzdělání během dvou let od počátku studia, a z těch, kteří univerzitní studium dokončí, 21 procent absolventů do tří let po ukončení studia nedokáže dál platit splátky za školné. Ze senátní analýzy také vyplynulo, že 89 procent příjmů firmy Apollo pochází z federálních studentských půjček a že univerzita vydává dvakrát tolik na marketing než na výuku. UoP se stala r. 2003 terčem žaloby, podle níž tato univerzita podvodně získala nejméně 3 miliardy dolarů federální finanční pomoci pro studenty.

Zdroj: https://www.lrb.co.uk/v35/n20/stefan-collini/sold-out
Everything for Sale? The Marketisation of UK Higher Education by
Roger Brown, with Helen Carasso
Routledge, 235 pp, £26.99, February 2013, ISBN 978 0 415 80980 1