Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Narůstající nedovzdělanost studentů díky ideologickým projektům ve školství. Infografika

skola upadek deti

Úroveň vzdělanosti žáků 9. tříd je opravdu tragická a za podleních 12 let výrazně klesá. Je třeba hovořit otevřeně. Hlavní důvody jsou známé. Vysoká byrokracie, nedostatečné ohodnocení učitelů, nízká úroveň absolventů pedagogickýc fakult, bez rozmyslu prosazovaná inkluze, která má evidentně ideologický charakter a není o smysluplné výchově dětí a soustavná ideologizace školství na úkor kvality vzdělávání.


V úrovni čtenářské gramotnosti jsme již pod průměrem zemí OECD. V matematice a přírodních vědách sledujeme volný pád. Viz grafy.
Nejedná se přitom o podfinancování systému. Výdaje českých daňových poplatníků na školský systém naopak rostou. Pokud přepočteme výdaje na jednoho žáka, nárůst je ještě markantnější.
Strmý sestup přímo navazuje na „revoluční změnu vzdělávání ministryně Buzkové" a tzv. Rámcové vzdělávací plány.

Není důvod předpokládat, že se trend poklesu vzdělanosti českých žáků v matematice a přírodních vědách obrátí.
Současná politika ministryně Valachové tento problém vůbec neřeší, naopak dělá aktivní kroky k potlačení výuky jakožto hlavního cíle vzdělávací soustavy. Lze proto očekávat prudší pokles výsledků českých žáků v dalším měření v roce 2018.

Částečně převzato: Centrum pro občanské svobody

skolstvi vyvoj 2003 2015


vs v cr skola

Vaše názory  

# John
V rámci šetření mezinárodního projektu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání – IEA, která sídlí v Amsterodamu, hodnotitelé čmuchali, jaká je čtenářská gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. Na 1. místě jsou žáci v Rusku, následují Singapur, Hongkong, Irsko, na 15. místě jsou žáci v USA, na 22. místě je Česká republika a za ní Kanada. A to do převratu byla vzdělanost našich dětí hodnocena do pátého místa. Dnes kolem šedesátého a padá a padá!
| Quote
# Ivan Kopáček
Velmi stručně, ale jasně řečené hlavní problémy školství. Otázka zní, kdo to konečně začne systematicky řešit, bez přednostního plnění úkolů xtého sjezdu evropské komise pod vedením nedostudovaného středoškoláka.
| Quote
# Marie
Vzdělání by žělo individuálně rozvíjet vrozené schopnosti dětí, vše ostatní je výroba ovcí.
| Quote
# Petr Koval
Školství je nastaveno dnes tak, že ve stručnosti řečeno, chce vychovávat jen vysokoškoláky. Z toho důvodu pokles kvality vzdělávání, aby na to mohlo dosáhnout víc lidí. Řemesla upadají a s tím i řemeslná zručnost společnosti. Je to dáno tím, že řemeslo už nemá tu vážnost, jako kdysi, protože prostě není podporiována. Ale nezouifám. Vše se zpátky navrátí.
| Quote
# Jan Wagner
Nesmyslné žvásty.
| Quote
# Majka
„Honba za maturitním vysvědčením a vysokoškolským diplomem a degradace odborného a učňovského školství, umocněné politickou a mediální masáží, že musíme dohonit v počtu „vysokoškoláků“ západ a především USA, dnes rodí své trpké plody,“ uvádí Semelová. K této situaci podle ní negativně přispívá i financování škol na žáka, což vede k boji o každého uchazeče bez jakýchkoli studijních předpokladů a zájem o obor. Čím dál víc vysokoškoláků vykonává práci na úrovni středoškoláků a firmy si zakládají vlastní školy, aby si připravily potřebné pracovníky.

Podobná situace je i v jihočeském vysokém školství. V lednu 2017 se k ní vyjádřil rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. Ten uvedl, že „společenská atmosféra je nastavena téměř tak, že kdo nemá vysokoškolský titul, tak je méněcenný, to je samozřejmě špatně, vysoké školy zároveň nesmí být elitou pro pár vyvolených, správný trend by ale bylo snížit počet lidí, kteří jdou na vysoké školy.“

Rektor Machula zároveň dodal, že na některých vysokoškolských oborech se učí absurdity a aktivismus, který překrývá vědeckou práci. Nejde prý nahrazovat vědu aktivismem. V české společnosti mu údajně chybí kvalitní debata o skutečných problémech.
| Quote
# Majka
Horší než jsme doufali. Úspěch našeho školství.
| Quote
# aaRo
Obhajovat režim sociální demokracii, ANO a KDUCSL, který je už tak na dně, že musí sama normativně určovat „pravdy“, protože v koutku duše doufá, že už snížením úrovně školství stihl adekvátně snížit rozhled mladých lidí natolik, že mu to projde, a ti starší, co něco pamatují, beztak jednou umřou. To je šílený stav naší „demokracie“ a našeho školství..
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit