A+ A A-

Mým marodům aneb jak vyrobit pacienta podle Jana Hnízdila

mym_narodum_hnizdilPodle nejmenované mediální agentury patří lékař Jan Hnízdil k nenebezpečnějším lidem pro současnou společnost. Přesto píše dál knihy o skutečném stavu našeho zdravotnictví a hlavně o tom, jak je třeba léčit příčinu a ne důsledek, jak tomu bývá u naprosté většiny lékařů.

Akcionáři farmaceutických firem, obchodníci se zdravím a vůbec všichni, kdo tahají za páky práškovacího stroje současného zdravotnictví, nechť se chrání tuto knihu byť jen otevřít. Četba autorových sloupků, fejetonů a glos má totiž účinky pro ně zcela nežádoucí, a mohla by jim tudíž lehce přivodit těžké srdeční selhání, náhlou mozkovou příhodu nebo jen nutkavé svrbění dlaní. A kdoví jak by dopadli, kdyby se pak s řečenými potížemi svěřili do péče té své, biotechnologické medicíny, která sice přičinlivě léčí, avšak raději neuzdravuje, neboť permanentní pacient je zlatý důl, kdežto ze zdravého už nic nekápne.

Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze naopak vřele doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat.
Mohou si být jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar psát přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať už je řeč o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice. A jak se sluší na vyznavače psychosomatiky a celostního pohledu na člověka, nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech zákoutí životních příběhů.

Mým marodům aneb jak vyrobit pacienta | Jan Hnízdil | Lidové noviny, Praha 2010


Předmluva ke knize:
Kniha není vhodná pro manažery farmaceutických firem, funkcionáře vrcholového sportu a psychopatické politiky.
Vidělo se Mi, naříditi ministru věcí zdravotnických, aby oznámil zemské české vládě, že mezi mocnářstvím medicínsko-farmaceutickým a lékařstvím přirozeným nastal stav válečný. V této osudné chvíli jest mi potřebou, obrátiti se na Svoje milované marody. Nařizuji Vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně vyhlásil.

Mým marodům!


Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětiti prospěchu Svých marodů a uchránil je před těžkými oběťmi a břemeny mocnářství medicínsko-farmaceutického, na zběsilém hledání nálezů hmotných a kořistnictví bezuzdném stojícím. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych po dlouhých letech míru chopil se pera. Naděje, že oceněna bude shovívavost a mírumilovnost se nenaplnila. Stále mocněji do lékařství přirozeného neviditelná ruka trhu se dere, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučné spojení duše a těla násilně odtrhnouti.

Zločinné řádění mocnářství medicínsko-farmaceutického sahá přes hranice, aby podkopalo základy lékařství přirozeného, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti rozumu, aby jej podněcovalo k polykání pilulek i prášků a zbytečným operacím, a to i v dobách, které to nikterak nevyžadují, jen proto, aby kořistnické choutky obchodníků se zdravím byly ukojeny. Mí marodové jsou taktéž šikanováni, týráni a podrobováni krutým vyšetřením ve snaze odhalit hmotné příčiny nemocí, aniž by byly v potaz brány jejich duševní a duchovní spojitosti. Doktorský stav je dále veden k tomu, aby za mrzký peníz vymýšlel nemoci nové, z obtíží přirozených života každodenního, a hotovil marody z lidí, kteří jimi nejsou. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost a podbízivost mocnářství medicínsko-farmaceutického musí se ukončiti, má-li čest a vážnost lékařství přirozeného zůstati neporušena a jeho odborný, hospodářský i mravní rozvoj býti ušetřen stálých záchvěvů. Marně podniknul jsem poslední pokus dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti protivníka vážným napomenutím k obratu. Úřednictvo ministerstva věcí zdravotnických odmítlo Mé umírněné a spravedlivé požadavky, odepřelo dostáti povinnostem, jejichž splnění v životě marodů jest přirozeným a nutným základem uzdravení. K nim nadevše ostatní patří, aby marodům ve špitálech uzavřených dopřán byl klidný spánek, chutná strava a slušné zacházení. Nic z toho prosaditi se nepodařilo. Ve špitálech dál panují jedny z nejpřísnějších pořádků C. K monarchie. Marodi jsou dál trýznivě buzeni za ranního kuropění, aniž by k tomu jakákoliv příčina byla. Více než polovina z nich dál trpí podvýživou. Počty marodů stěžujících se na povýšenost, nevlídnost a strohost doktorů za léta minulá na dvojnásobek se zvýšily. Úřednictvo ministerstva věcí zdravotnických i moc vrchnostenská přitom jen dál časem mrhá hádkami o poplatcích regulačních.

A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se mocí pera opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým marodům zdraví. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti. Vše Jsem prozkoumal a zvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje marody, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem přirozené medicíny se seřadili a pro ochranu zdraví a rozumu k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na jejich statečnou, obětavým nadšením naplněnou moc a důvěřuji ve Všemohoucího, že nám dopřeje vítězství.

Jan Hnízdil v.r. , V Lázních Lipová, dne 28. července 2010

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Hnízdil Jan nemoc

Komentáře  

# Rudolf 2012-05-13
Souhlas se vším, co pan doktor píše. Zdravotnický systém už dávno není pro zdraví lidí, ale je to jen čím dál víc nelidský business. Je nejvyšší čas to změnit.
Citovat
# Alena, Pavla, Renata 2012-05-08
Děkujeme pane Hnízdile, že jste a že píšete a mluvíte nám všem z duše.
Citovat
# Karel 2011-12-18
Největší zvrhlost, kterou jsme dopustili je, že se vůbec nevěnujeme prevenci zdraví, ale jen jeho následnému finančnímu efektu. Jak může člověk pomáhat druhému jen když mu zaplatí. nezdá se vám, že už samotná myšlenka lékařství v dnešní době je postavena na hlavu a nemá s lidstvím nic společného. Člověk pracuje po část svého života pro rozvoj a budoucnost společnosti a za to má od ní dostávat patřičnou odměnu. Včetně lékařské péče. Samozřejmě zdarma a společnost má být takto nastavena. Dnešní stav lékařské péče k lidem je jako vztah mezi gtřetihorní zvířenou. To co platí pro lékařství však platí i pro vzdělání a výchovu dětí.
Citovat
# Karel 2011-09-17
Pan doktor Hnízdil je jeden z mála charakterních lékařů, kteří mají odvahu o tom psát. Lékařství opravdu není o penězích, ale je pro lidi. pokud si to společnost neuvědomí, žijeme ve středověku a v nemocnicích nejsou lidé, kteří mjaí lidem pomáhata, ale lidé, kteří většinou šíří koleme sebe bílý mor a smrt. Neříkám, že to jsou všichni, ale ale i ti kteří jen mlčí jsou na tom stejně. I kdyby byli opravdu laskaví a hodní.
Citovat
# Alena 2011-09-17
Konecne se mi ulevilo, kdyz vidím, že někdo se problémem nemoci skutečně zabývá. Postěžujete si u lekare a v lekarně vas to stoji nejmene tisicovku? A prit tom vubec nejde o peníze, často stačí jen změnit životní návyky a jídlo. Naprostý souhlas s panem Hnízdilem. Pryč s léky u lkidí, kteří je opravdu nepotřebují a lekaři jim jen blafují.
Citovat
# Guest 2011-09-17
Kdyby lékaři dostali zaplaceno, až pacienta vyléčí, jak tomu bylo ve staré Číně, tak by šli povětšinou žebrotou. Dnes je většina nemocí chronických, tudíž v podstatě neléčitelných a to je pro doktory asi dobře, protože vás mohou léčit do aleluja a být v klidu. Medicina je bohužel v posledních letech pomatená, což otevřelo cesty v různým alternativním způsobům léčby. Tato léčba, z vlastní zkušenosti, je většinou nanic a stojí taky spoustu peněz. Problém je v diagnostice onemocnění, které, jak sami víme, bývá často mimo mísu.
Citovat