Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod. F.V.

A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Černá kniha kapitalismu. Kniha, o které se moc nepíše a přesto je velmi důležitá
 2. Jules Janin. Mrtvé tažné zvíře a poprava ženy gilotinou
 3. Zápisky Ludwiga Hohla konečně přeloženy z němčiny i francouzštiny
 4. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondruškya aneb barbaři na hranicích
 5. Život se stromy. O radosti, kterou budem mít, pokud budeme mít stromy
 6. Kyselinovej test. Tom Wolfe prožil a napsal základní knihu o hippies
 7. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 8. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 9. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 10. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 11. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 12. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 13. Černá kniha České televize. O nehorázných manipulacích veřejnoprávního média
 14. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 15. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 16. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 17. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 18. O kaktech a jejich narkotických účincích Vojtěcha Alberta Friče
 19. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 20. Evropské rozpory ve světle migrace podle Jana Kellera
 21. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 22. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 23. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000 mimořádně objektivně podle Petra Žantovského
 24. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 25. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 26. Rómská otázka. Netradiční a propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 27. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 28. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 29. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 30. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 31. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 32. Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?
 33. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 34. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 35. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 36. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 37. Pravěké ženy a jejich velké tajemství. Ekniha zdarma
 38. Vyznanie. Bývalý arcibiskup Bezák o rozkrádání a podvodech katolické církve
 39. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 40. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 41. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 42. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace
 43. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 44. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání
 45. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 46. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 47. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje USA jako kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 48. Přišel Bůh z vesmíru? Doslovné překlady bible ze starohebrejštiny
 49. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 50. Nežádoucí účinek je smrt. Osobní výpověď dr. Virapena o praktikách farmaceutického průmyslu
 51. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 52. Proč lži století, které znají jen zasvěcení, nechtěl nikdo vydat
 53. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 54. Psáno pod kulometnou palbou, velkolepá koláž událostí, snů, textů...
 55. Kapitalismus jako zombie, jemuž se nedaří zemřít podruhé
 56. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 57. Kámen bláznivosti aneb kniha panická o lidském objevování
 58. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 59. Trhlina v realitě světa, který byl vždy iluzí. Ekniha zdarma
 60. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 61. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 62. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Petra Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 63. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 64. Katolická církev a komunismus v Evropě
 65. O duši, genialitě a šílenství
 66. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 67. Ilona Švihlíková. Globalizace a krize jasně a srozumitelně
 68. Pěšinka pro podivíny. Aloys Skoumal jako literární a divadelní kritik
 69. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 70. O smysl českých dějin s Josefem Pekařem
 71. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 72. Tak pravil XY, napsal nejpopulárnější básník Jiří Žáček
 73. Vesmírná galerie, nejdůležitější události vědy
 74. Nesvatá válka o svatou zemi, oceněná a mimořádně kvalitní kniha Břetislava Turečka
 75. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 76. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 77. Pěst, pálka, nůž, pistole. O kořenech násilí u dětí
 78. Vladimír Franz: Rozhovory, kniha nejoblíbenějšího kandidáta na úřad prezidenta republiky
 79. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 80. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 81. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 82. Uzdravení bez léků a bez lékařů aneb jak na stres, úzkost a depresi
 83. Kup si svou revoltu aneb funkce kontrakulturních rebelů v konzumu
 84. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 85. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 86. Totál Balkán. Šokující pravda mladé právničky o tom, jak se dělá tzv. demokracie
 87. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 88. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 89. Nový Jan Amos Komenský - Orbis sensualium pictus ve 4 jazycích
 90. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 91. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 92. Rodit jinak, rodit doma. Porod není zdravotnický zákrok
 93. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 94. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 95. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 96. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 97. Tajná kniha o tom, že Orangutan v zajetí má sklony k obezitě
 98. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 99. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli
 100. Prohlédni si tu zemi, eseje Václava Cílka