Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci

kaplicky kladivo na carodejnice

Kladivo na čarodějnice je syrový román o zvůli jednotlivce, který pod ochranou katolické společnosti a šlechtické vrchnosti důmyslně vede procesy proti nevinným lidem za účelem získání jejich majetku a prosazení své touhy po moci. Záminkou vraždění byla obrana a očista křesťanství před tzv. pokušením ďáblovým. Celá kniha popisuje skutečnou událost, která se odehrála v letech 1678 - 1692 na Šumpersku a svým rozsahem nemá v celé Evropě obdoby.

Hlavní historickou i románovou postavou je Boblig z Edelstadtu,

částečně vystudovaný soudce, který byl požádán, aby vysvětlil údajné čarodějnictví na hrabství hraběnky z Galle (Velké Losiny na Šumpersku). Kniha začíná příběhem, kdy žebračka Maryna Schuchová v kostele nesní hostii, ale přinese jí porodní bábě Dorotě Groerové, která jí chtěla dát své krávě, aby měla více mléka. O tomto zhřešení se dovídá hraběnka z Galle a povolává na doporučení Bobliga z Edelstadtu. Po léta ne příliš úspěšný muž vidí ve svých 66 letech velkou životní příležitost k vlastnímu obohacení. Postupně si získává důvěru šlechty i církve v Olomouci a začíná promyšleně a cílevědomě obviňovat nevinné lidi z čarodějnictví. Všichni jsou postupně mučení, upalování a další oběti jsou zatýkány na základě výslechů a doznání učiněných na mučidlech tzv. tortuře.

Celkem Boblig ve jménu Boha pozabíjel 104 lidí a o jejich majetek se podělil se šlechtou a církví,
která všechno schvalovala. Vrcholem čarodějnického vraždění bylo zabití šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera, který marně poukazoval na nesmyslné zločiny a snažil se řádění zastavit. Za to byl uvržen do vězení, později zde odolával i tortuře, ale nakonec se po druhém strašném mučení doznal ke všemu, co po něm chtěli. Byl zřejmě jako jediný kněz v celé historii čarodějnických procesů v Evropě upálen, když mu předtím olomoucký biskup po dvakrát odepřel milost.

Podle historiků se jedná o jeden z nejhorších zločinů v pobělohorské historie katolické církve v Čechách a na Moravě, za který se katolická církev dodnes ani neomluvila.

Václav Kaplický při psaní románu čerpal především z historických pramenů
z Velkých Losin na Šumpersku, kde čarodějnické procesy proběhly v letech 1678 až 1692 a také z údajů o jiných čarodějnických procesech v Evropě. Například z knihy Malleus maleficarum (česky Kladivo na čarodějnice). Ta byla napsána v roce 1486 dominikány Kramnerem a Sprengerem, když předtím jejich úsilí podpořil sám papež Inocenc VIII, protože už v roce 1484 vydal bulu „Summis desiderantes affectibus“. Podle knihy Malleus maleficarum pocházela moc čarodějnice ze soulože s mužským démonem, jímž byl incubus; čaroděje s ženským démonem, jíž byla succubus; čarodějnice byly autory knihy považovány za pozemské zástupce knížete zla.

Podle knihy Václava Kaplického byl v roce 1969 natočen vynikající černobílý film
Kladivo na čarodějnice Otakara Vávry. Hlavní roli Bobliga zahrál, v té době velmi populární herec, Vladimír Šmeral a vynikajícím způsobem se ve filmu projevil také Josef Kemr, jakožto jeho pomocník. Tento film patří k tomu nejlepšímu, co bylo v česko-slovenské kinematografii natočeno. Během roku 1970, jej v kinech shlédlo více než milión diváků.

Václav Kaplický (*28.08.1895 - †04.10.1982)
je znám především  jako autor historické beletrie, i když byl také známý publicista. V médiích pracoval od roku 1919 (Čin, Pokrok, Družstevní práce, Melantrich) Od roku 1950 se věnoval pouze literatuře a těžištěm jeho tvorby se stala doba husitská, doba čarodějnických procesů a bezpráví, a také různá povstání, vzpoury a lidový odpor.

Doporučená literatura: Možná se někomu může hodit.
František Jiří Eberl, Pragmatické dějiny města Olomouce, ed. V. Spáčil, Olomouc 1994.
Jan Kašpar, Hony na čarodějnice na Šumpersku trvaly osmnáct let, LN, 11.7. 1998, s. 30.
Václav Medek, Čarodějnické procesy a upálení děkana K. Al. Lautnera v Mohelnici, DP 1962, č. 7., s. 128-130, č. 8., s. 151-153, č. 9., s.166-169, č. 10, 188-189.
Václav Medek, „Čarodějnický děkan“ Kryštof Alois Lautner, SM 1966, 13, s. 9-18.
Václav Medek, „Čarodějnický děkan“ Kryštof Alois Lautner, VZ 1973, 80. František Spurný, Severomoravské čarodějnické procesy, VZ 1970, 1. František Spurný – Vojtěch Cekota – Miloš Kouřil, Šumperský farář a děkan Kryštof Alois Lautner, oběť čarodějnických inkvizičních procesů, Šumperk 2000.
František Štěpán, K životopisu inkvizitora J.F. Bobliga, SM 1992, 64, s. 52-54.
Marek Tomaštík, Čarodějnické modlitby jako specifický problém čarodějnických procesů, SBORNÍK Z SVK OU, 1996, s. 69-80.


Vaše názory  

# John
Roku 1692 skončily čarodějnické procesy ve Velkých Losinách a začaly v Salemu v americkém státě Massachusetts. Několik mladých žen, jejichž stav by byl dnes nazván slušně konverzní poruchou, méně slušně hysterií, tvrdilo, že je v noci mučí někteří místní občané, kteří je navštěvují v netělesném stavu. Jeden z obžalovaných věcně prohlásil, že by ty holky měly dostat pár facek a bylo by po všem. Obžalovaní seděli u soudu klidně, ve vzdálené části místnosti. Očarované dámy začaly vřeštět, že je obžalovaní mučí právě teď. Přesně tohle se stalo úhelným kamenem obžaloby. Vyskytovat se na dvou místech současně bylo totiž jasným důkazem spřežení s ďáblem. Popravy následovaly. Popraven byl i muž, jenž pronesl větu o pár fackách.
Řekli bychom, že jde o soubor pověr z temných dob. Jistý severočeský psychiatr začal ďábla vymítat hned po roce 1990. Zda pokračuje ještě teď, nevím. Vatikán nedávno, po více než třech stech letech, obnovil kurzy pro vymítače dáblů. Šéf české biskupské konference nedávno prohlásil, že vymítání ďáblů v Čechách není na pořadu dne.
Koukolík, Jak si lidé hrají
| Quote
# Marek
Kniha Kladivo na čarodějnice vznikla podle autentických archivních pramenů. Je zvláštní, přestože všichni tuto knihu četli, tak viníka vidí jen na straně katolické církve. Tím prokazují zcela svou neznalost a nepochopení této knihy. Severomoravské procesy jsou zcela jiné než ostatní čarodějnické procesy v Evropě. Je zvláštní, že v protestantských krajích byly čarodějnické procesy ještě intenzivnější a krutější než v katolických. V pravoslavných nebyly vůbec.

Je zajímavé, že majetek upálených domnělých čarodějníků a čarodějnic si nerozdělila církev, nýbrž vrchnost, Boblig a jeho kumpáni - soudci.
| Quote
# Majka
Klasické podsouvání myšlenky, že katolicí už jsou jiní a hlavně, že všechno bylo jinak. IDnes je toho plná.
| Quote
# Olda
Olomoucká katolická církev naprosto zřejmě participovala na přerozdělování majteku upálených obětí. Stačí navštívit šumperský archiv, milý pane. To je věc, kterou katolický Graubner nerad vidí a slyší. Kdyby Graubner žil v této době, byl by sám mezi prvními inkvizitory. Jeho rétorika a myšlení tomu napovídá. Skutečný fanatik.
| Quote
# Katka
Zcela jasně nejlepší český film spolu s Markétou Lazarovou, Údolím včel. Kniha, ale mnohem víc vypovídá o historii a chování církve, než si uvědomujeme.
| Quote
# Karel Moučka
Není to tak dávno, co olomoucký arcibiskup Graubner ustanovil komise na prošetření této, pro církev velmi nemilé kauzy. Omilostnili zatím kněze Lautnera, ale dalších 80 obětí, které Boblig upálil s požehnáním olomoucké katolické církve je zřejmě stále v podezření, že létali na koštěti. Ostudné je slabé slovo.
Kniha i film jsou mimořádné dokumenty!
| Quote
# Jožo
Někdo bude uchvácen totálně hustou a takřka nevydýchatelnou atmosférou, jiný bude zděšen neskutečnou autentičností a drsností příběhu. Mě na něm uchvátilo naprosto všechno.
| Quote
# Kamil
Kaplický napsal knihu, která v mnohém předčí vynikající film. Myslím, že jeho precizně (historicky) zpracovaný příběh bude ponaučením ještě několik set let. Mimo jiné i proto, že je to nejpravdivější odsouzení katolické církve a smyslu jejich existence. Od té doby se sice už tak nevraždí, ale jejich chování a touha po majetku a moci je beze zbytku stejná.
| Quote
# Liliana
Inkvizice je dobrá pro prostý lid a nevzdělance, ale na lidi vzdělané nemá žádný vliv, proti nim je její logika bezmocná.
(Stendhal: Vzpomínky italského šlechtice)
| Quote
# Mirek
# Mirek
Katolická církev měla systém vždy dobře nastavený. Hon na čarodějnice byl na jedné straně tzv.očistou duchovní ve věcí víry v Boha a na straně druhé byla církev dodatečně chráněna i světskými zákony. Udáš-li čarodějnici a bude-li usvědčena, dostaneš její majtek. Ano i ten majetek o který se teď katolící bijí, jak o život. Potřebuji znovu moc, kterou ztrácejí a proto, jsou schopni korumpovat cokoliv a kohokoliv. pokud se vám zdá, že je to středověk, pak odpovídám ano. Stále žijeme ve středu věků, vražd a válek, stále žijeme v nevědomosti a zaslepeni směšnou touhou po majetku ve které utápíme svoji touhu po míru, svobodě a rovnováze ve společnosti. Touze po moci a majetku podlehl i sám Václav Havel, což jak často vidno, mnoho lidí vůbec nepochopilo a nekriticky ho vychvalují do nebe, aniž by pro jejich společnost cokoliv udělal.
| Quote
# Honza
Katolická církev získala majetky u nás násilnou rekatolizací, křížovými výpravami a naši poslanci jsou tak spravedliví, že se chce jednomu až brečet.
| Quote
# Markéta
U této mimořádné knihy se musí zdůraznit, že se nejedná o selhání jednotlivce, ale celého systému. V tomto případě katolického. Olomoucké arcibiskupství po celou dobu řádění masového vraha Bobliga podporovalo jeho činnost jen proto, že z toho mělo majetkový přínos, Samozřejmě ruku v ruce s posílením své mocenské pozice díky strachu, který mezi lidmi vládl. Existuje jen málo knih, které s takovou historickou precizností dokázaly odhalit podstatu katolické moci.
| Quote
# Rudolf
Jsou chvíle jako dnes (8.listopadu 2012) kdy má člověk v sobě stejnou beznaděj jako ve středověku. Schválení církevních restitucí je jen schválení i takových krádeží, jako se děly za těchto procesů, které katolická olomoucká církev podporovala. A dokonce, snad jako jediné, zabili i kněze.
| Quote
# Jana
Kolik lidí bylo zabito? Přesnější údaje se patrně už nikdy nepodaří zjistit, avšak podle těch nejstřízlivější ch odhadů si procesy v nisko-otmuchovs kém knížectví, především v oblasti Jesenicka, vyžádaly v letech 1622–1684 nejméně 250 lidských životů. Skutečné číslo však bude patrně daleko vyšší.
www.jesenik.org/zajimavosti-pamatky/k3300-pomnik/8298-pomnik-carodejnickych-procesu.html
| Quote
# John
Jedna ze vzácných příležitostí číst stejně kvalitní knihu jako Vávrův film. Obojí je nesmírně poučné a roli, jakou hrála v minulosti církev a souvislostech pro dnešní dobu.
| Quote
# Martina
Na knize je velmi zajímavé, že Kaplický se držel reálného základu Docela mě šokovalo, když jsem si na stránce Wikipedie věnované děkanu Lautnerovi, hlavní postavě Kladiva na čarodějnice, přečetla vpodstatě kompletně převyprávěný děj celého románu – Kaplický se tedy ve své knize držel historických pramenů co možná nejpřesněji. Většina postav skutečně existovala a Kaplický jim ponechal i jejich původní jména.
| Quote
# Kopecký
Jsem rád, že se tato kniha objevila na internetu v interpretaci zcela objektivní, na roddíl od doslovů knih či předmluv k filmům. Bohužel v souladu s historickou pravdou – o niž Kaplickému vždy tak šlo – se v závěru románu nedočkáme efektního vítězství pravdy nad lží, jak o tom se jen mluví a málokdy koná. Nedočkáme se ani morálního zadostiučinění, neboť viníci nejsou potrestáni a život plyne dál. Příběh by katolická církev ráda zapomenula, ale nejde. Masové vrahy, které tenkrát katolický biskup olomoucky podpořil, je třeba připomínat, abychom věděli, když se něco podbného a ve jménu někoho začne opakovat.
| Quote
# KarelM
Vynikající kniha i film. Kam se na ně hrabou všechny americké thrilery, z toho jde skutečná hrůza, co zmůže jeden člověk a nestoudná moc, třebaže ve jménu božím.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit