Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové

samkova klara

Stále si myslíme, že islám je náboženství, a tak pro něj uznáváme svobodu náboženského vyznání. Islám ale NENÍ primárně náboženství. Je to ideologie, které jde o uchopení moci. A historie našeho světa je plná těchto důkazů.


Islám je neporovnatelně nebezpečnější než nacismus, fašismus a komunismus, protože jde do daleko větší hloubky, píše ve své knize Proč islám nesmí do Česka JUdr. Klára Samková a pokračuje:
"Navíc má ještě jednu část, zcela neuvěřitelnou. Ani jedna z těchto totalitních ideologií neměla za úkol zničit a ještě o jeden stupeň ponížit ženu. Všechny tyto ideologie ženy používaly, ale všechny byly v podstatě emancipační. Na rozdíl od islámu, který jde opačným směrem, a který nejenže vrací ženy do minulých staletí, on je vrací do minulých tisíciletí. Do postavení, které není s ničím srovnatelné. Během existence kulturního člověka ženy nikdy nebyly tak zadupány, poníženy, ohroženy na svých elementárních právech,ba na životě, jako pod vládou islámu. To je přece neoddiskutovatelné"...

proc islam nesmi do ceska samkova

V knize Proč islám nesmí do Česka s neselhávající logikou i vtipem popisuje, jak se z "multikulti" právničky, známé zejména díky aktivitám na obranu romské minority, stala radikální odpůrkyně imigrace muslimů. A proč považuje muslimskou ideologii za největší nebezpečí pro evropskou civilizaci.

Ukázky z knihy:

"Jestliže dnes někdo říká, že není možné, aby islám v Evropě jako vládnoucí ideologie zvítězil, nezbývá mi, než připomenout, že lidstvo už něco podobného zažilo. Jako třiadvacetiletá jsem zakončila svoje studia na komunistické Právnické fakultě Univerzity Karlovy diplomovou prací na téma „Přechod k fašistické formě vlády v Německu 1933-1935“. Snažila jsem se tehdy ve své práci přijít na to, kdy došlo k bodu zlomu, kdy Německo už bylo nacistické a kdy se tomu ještě dalo zabránit. Došla jsem k závěru, že tento bod nelze určit. Šlo o pomalé, pozvolné prorůstání nacistické ideologie běžným životem, až najednou se jednotlivé ostrůvky slily v obrovské hnědo, které zaplavilo celé Německo."

"To, že zákon platí pro každého, že spravedlnost je nedělitelným veřejným statkem, jinak přestává fungovat, je fakt. V Evropě ale právě „slunka“ nastolila situaci, že zákony pro někoho neplatí. Platí to o ženské obřízce, o pohlavním styku s nezletilými, o mnohoženství, obecně o postoji islámu k ženám a jeho naprosté netolerantnosti k jiným náboženstvím. Korunou tohoto dvojího právního standardu, nastoleného „slunky“ je celé to „migrantské tažení“, které je kompletně protizákonné. Nejstrašnější na tom je, že tuto protizákonnost nastolil samotný zákonodárce – evropské státy a Evropská unie, a to v takovém měřítku, že došlo k úplnému totálnímu popření vlastních zákonů! Tím, že „slunka“ začala muslimům udělovat výjimku z právního řádu, způsobila stále se rozšiřující erozi celého právního řádu, kterou bude nutno nesmírně tvrdě zastavit."

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... islám migrace Samková Klára

Vaše názory  

# Anna Mastná
Skvělá kniha skvělé paní dr. Samkové. Díky. Šíříme knihu dál!!!
| Quote
# via Klaus ml. FB
Europoslanci proti vůli většiny zemí střední Evropy schválili reformu tzv. Dublinského systems Na konci roku 2017. . Jde o migraci, právo na azyl. Země, kam migranti míří jako první, by už neměly mít zodpovědnost za azylové řízení, ale migranti by měli být urychleně přemístěni do jiného státu EU podle pevného distribučního klíče.

Bude to znamenat definitivní ukončení suverenity členských zemí EU. Státy přestanou mít sebemenší právo rozhodovat o tom, kdo bude žít na jejich území. Ukončí se spory o povinné kvóty migrantů pro jednotlivé země, bude to znamenat automatismus v určování, kolik migrantů do té které členské země EU přijde.
| Quote
# Hana
Jan Zmeškal a Milan Podlipný z Centra pro studium politického islámu v Brně. „Pokud je islám náboženstvím míru, podporuje toleranci, terorismus a násilí páchané ve jménu islámu ve skutečnosti nemají s islámem nic společného, tak pokud by tohle bylo pravda, proč by bylo třeba islám poevropšťovat?“ nadhodil první jmenovaný klíčovou otázku. Připomněl také, že od 11. září 2001 je ve světě registrováno 31 828 džihádistických útoků. Poukázal na paralelní společnost v evropských městech jako důsledek imigrace lidí islámského vyznání a hrozbu implementace práva šaría. „Podle něj neexistuje rovnost lidí. Káfir, tedy nevěřící, je prezentován jako nejhorší stvoření. Dobro a zlo je definováno na základě příslušnosti k islámu,“ připomněl Jan Zmeškal.

Tolerance je pro muslimy něco naprosto cizího, jejich přáteli se nemohou stát káfiři, tedy bezvěrci. Jeho kolega z Centra pro studium politického islámu v Brně zase upozornil na to, jak bychom měli správně číst pojmy. „Když se řekne islamismus, měli bychom vědět, že jde o politický islám. Když se řekne islamista, tak to ve skutečnosti znamená džihádista. Stejně tak radikální islám chápejme jako politický islám. Synonymem umírněného islámu je náboženský islám. Terorismus lze nahradit užitím slova džihád, místo o teroristovi se má mluvit o džihádistovi. Migrace je hidžra a reformní muslim není nic jiného než odpadlík od islámu,“ vysvětlil účastníkům konference Milan Podlipný.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Mrtvym-spoluobcanum-uz-neni-humanismus-moc-platny-Vybusne-vystoupeni-Petra-Robejska-ve-Snemovne-Tema-Poevropsteni-islamu-nebo-islamizace-Evropy-507791
| Quote
# Ingrid
Velmi dobře vyargumentovaná problematika tzv. náboženství.. Díky paní Samková.
| Quote
# Ruda
Já jsem řekla a napsala to, co si skutečně myslím. Kromě toho bych ráda zdůraznila ještě jednu věc. Ta knížka, i když se jmenuje Proč nesmí islám do Česka, prvoplánovitě není protiislámská. Ale je to obrana evropského a českého právního řádu, který je s islámem naprosto neslučitelný a islám ho zásadním způsobem ohrožuje, a ohrožuje ho takovým způsobem, že rozkládá státy, rozkládá právní řády a rozkládá společnost, kulturu a civilizaci naši. A já k tomu nepřistupuji primárně jako ideolog nebo religionista, ale jako právník, kterému prostě se najednou jeho věda, protože já mám dva doktoráty z právní teorie, hroutí pod rukama. Představte si, kdyby fyzikovi přestala fungovat gravitace. Tak v podstatě mně se totéž, coby právníkovi, děje s islámem. A to je ten výchozí bod, ze kterého já jsem k islámu přistoupila. A proto třeba mě taky tak velice mrzí i nepochopení právnických kruhů, kteří říkají, že moje stanovisko je ideologické. To není pravda. Projev, který jsem měla v poslanecké sněmovně 18. května loňského roku, tedy 2016, který to vlastně všechno nastartoval, byl právním rozborem. To nebyla nějaká ideologická agitka. A mě prostě neobyčejně mrzí, pakliže bych použila velmi diplomatického slova, že na obranu vlastně té právní vědy a toho práva a právního řádu, který tady se dva a půl tisíce let vyvíjel, se nezvedla na jeho obranu skutečná hradba právníků a že já tady stojím víceméně osamocená. To mě skutečně velmi mrzí.
| Quote
# XYZ
Zpráva, která vše diokresluje. Slovenská televízia odmítla odvysílat historický film o bitvě proti Turkům u Vídně. Podle ředitele veřejnoprávní STV je nevyrovnaný a protiislámský.
www.gloria.tv/video/7Amg7Edt8BcF1m3CmTnYjkDM3
| Quote
# Kosťa
V brněnské knihovně kniha nikde není. V Olomouc také ne. prostě knihovnice mají starch ji objednat. Nic víc.
| Quote
# Quido
# Janina
Americký profesor Bill Warner potvrzuje obavy Kláry Samkové. Pro všechny, kteří si myslí, že Samková kecá a nerozumí tomu, co píše.
https://www.youtube.com/watch?v=QfB6m8SQebc
| Quote
# Milena
Může mi někdo z knihovníků vysvětlit, proč tato kniha není v žádné knihovně. Copak zase žijeme v sosiclaismu a v cenzuře?
| Quote
# Emilie
Na knize paní Samkové je nejvíc zajímavé, že časem zraje a získává na pravdě. A to je v době podplacených novinářů nesmírně důležité. Je to fakt průser, co se na Evropany chystá a nejen na ně. A ten kdo mlčí, s tím souhlasí.
| Quote
# JAn
Vzhledem k tomu, jaké stávky a nepokoje v policejním aparátu se na konci října 2016 dějou ve Francii, nikdo nemůže tvrdit, že paní Samková nemá pravdu. V knize jsou fakta a podložená fakta a pokud se týká předpovědí, pak se můžeme podívat k sousedům a každímu rozumnému člověku je jasné, že se blíží průser, pokud se s tím něco rázně neudělá. Lidé nejsou blbí a mají vycvičený pud sebezáchovy víc než salonní politici.
| Quote
# Zdena Novotná
Přečtěte si výbornou knížku od Kláry Samkové. Není co dodat, logické a podložené informace vynikající právničky a vzdělané ženské. Klobouk dolú.
| Quote
# Lukáš
Nechápu proč informujete o takových bludech paní Samkové, která o islámu neví vůbec nic.
| Quote
# JanaK
Díky paní Samková, dobrá kniha v pravý čas!
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit