kamen1.jpgTrilogie Kámen a flétna a to ještě není všechno (1984) německého spisovatele Hanse Bemmanna, se  v osmdesátých letech stala kultovní knihou mladé německé generace.
Tento román-pohádka se od podobných děl liší především důrazem na fantazii a příklonem k umění. Kniha je podivuhodnou cestou za poznáním, v níž Bemmann oživuje pohádkový svět pro dospívající i dospělé, ve kterém zvířata mluvila lidskou řečí a věci byly nadány magickými silami.


V prvním díle pohádkové trilogie se začíná odvíjet příběh tichého chlapce, jenž pro svou schopnost naslouchat ostatním dostal jméno Naslouchač.
Hrdina nosí na hrudi tajemný kámen, který mu před smrtí svěřil slavný kořistník Arni se slovy, aby se s jeho pomocí pokusil najít smysl života. Při své podivuhodné cestě za tajemstvím kamene se Naslouchač setkává s krásnou a velmi zlou Gizou, vládnoucí spolu s šedými vlky na zámku v Barleboogu. Propadne jejímu kouzlu, ale dokáže mu uniknout, a než s vydá do světa, navštíví svého dědečka Jemného Flétnistu proslulého hrou na flétnu, kterou dokáže otevřít lidská srdce a donutil válečníky, aby sklonili zbraně. Na cestách projíždí Naslouchač zemí, v níž je svědkem poroby a útlaku, a chystá se spolu se svým společníkem, němým Barlem - bývalým pánem na Barleboogu - vrátit do kraje spravedlnost, radost a smích.

kamen2.jpgV druhém díle pokračuje Naslouchačova dobrodružná pouť.
Dědeček mu daruje svou kouzelnou flétnu, jež má podivuhodnou moc a dokáže magicky působit na ty, kdo její hře naslouchají. Po návštěvě v rodném Fraglundu se Naslouchač vydává k Arniho lidem. Doufá, že jako Nositel kamene u nich bude přívětivě přivítán. Učaruje mu půvabná zelenooká dívka Narcia, dcera Arniho zástupce Höniho a Sokolí ženy. Aby však získal její ruku a srdce, musí podniknout tři odvážné cesty, mimo jiné navštívit nebezpečné Kořistníky, které předtím svou hrou na flétnu rozhněval.

Kniha třetí se jmenuje Faun.
V tomto díle Naslouchač získává od Hledače kamene darem dřevěnou hůl podivuhodných vlastností. Všechny tři získané věci by měly Naslouchači pomoci najít v životě své určení a vlastní cestu.

Bemmann, Hans | Kámen a flétna a to ještě není všechno I - Giza a její vlci
přeložil Radovan Charvát
Bemmann, Hans | Kámen a flétna a to ještě není všechno II - Sokolí dívka
přeložil Radovan Charvát


bemman150.jpgHans Bemmann (1922 - 2003) studoval hudební vědu a germanistiku, napsal řadu významných děl pro mládež, především trilogii Začarovaní (1990-1998) a příběh tragické touhy po kráse Hvězda dvou bratří (1986). Jeho trilogie Kámen a flétna a to ještě není všechno (1984) se stala v osmdesátých letech kultovní knihou mladé německé generace a vymyká se ostatním podobným dílům především důrazem na živou fantazii a příklonem k umění. Byla přeložena do mnoha světových jazyků. 

 

Inspirující myšlenky...

Neumím rozlišit západní civilizaci od jiných. Nevím, v čem by měl být elementární rozdíl. Prožila jsem celý svůj život uprostřed Evropy, všechno ostatní znám jenom zprostředkovaně a povrchně. Můžu si namlouvat, že miluju přírodu, ale stejně vím, že je to zkrocená příroda. Příroda, kterou jsme si tak dlouho utvářeli k obrazu svému, až je z ní to, co je: mrzáček. Trochu ho litujeme, trochu se nám oškliví. Odvracíme oči od zrcadla, které nám nastavuje, ale pořád před tím zrcadlem stojíme. Není kam jinam jít. Konflikt s civilizací je na jiné úrovni vlastně konflikt s imperativem divočiny uvnitř sebe samého. Ten problém nemáme šanci vyřešit. Proto je dobré ponechat si aspoň sny. Ráda píšu příběhy s mladými protagonisty. Důvod je jednoduchý: dokud hrdinové nezestárnou, nejsou jejich sny ani ztroskotané, ani směšné. A navíc, mladí nectí předpisy a omezení. V tom cítím naději, protože nic jiného než neustálé překračování pochybných hranic nemůže s problémy světa hnout.
Iva Procházková, spisovatelka