dest_jaguarVyprávělo se, vypráví a vyprávět se bude. Díky vyprávění se dochovalo spoustu legend, pověstí, bájí, mýtů, pohádek a příběhů, které právě v dnešní době se stávají studnicí moudrosti, ze které by měl člověk čerpat, aby si uvědomoval svoji skutečnou roli na této planetě. Dokládá to i knížka pro děti Hernani Donata (brazilský prozaik, historik a etnolog) nazvaná Déšť a jaguár.

Svěží, zábavné i poučné pohádky-příběhy brazilských indiánů sepsal autor na základě záznamů cestovatelů, etnografů a antropologů, kteří je pořizovali mezi indiánskými kmeny v průběhu 19. a 20. století. Vypovídají o nejrůznějších stránkách života brazilských indiánů, o jejich tradicích, myšlení a pohledu na svět.
Důležitou úlohu v těchto vyprávěních hrají zvířata, jako třeba jaguár, želva, opice, mravenečník, kondor, tapír a mnoho dalších.

Takže jestli se chcete dozvědět, jak podle brazilských indiánů lidé objevili ovoce, jak se na světě objevila zvířata, proč se slunce pohybuje tak pomalu či jak si indiánská dívka hledá manžela, nenechte si tuhle knížku pro děti ujít.

dest_jaguar400.jpgObsahuje spoustu dalších příběhů:
O želvě a voru,
Když byla zvířata lidmi,
První oheň,
Dva stateční bratři,
Déšť a jaguár,
Nevěsty hvězdy,
Želva, tapír a jaguár,
U krále kondorů,
Jak se z dětí staly hvězdy,
Lovec a Kurupira ...

Hernami Donato
sepsal tuto knihu na základě záznamů cestovatelů, etnografů a antropologů, kteří prováděli výzkum mezi indiánskými kmeny v průběhu 19. a 20. století. Sám je prozaikem, historikem a etnologem a problematice brazilských indiánů se již několikrát věnoval. Například v rozsáhlém díle Slovník amerických mytologií z roku 1973 nebo v příručce Brazilští indiáni z roku 1995. Za zmínku ještě stojí dvě zajímavosti, kniha Déšť a jaguár měla v Brazílii obrovský úspěch, byla pak přepsána i do Braillova písma a některé povídky byly zdramatizovány.

Doslov doplňuje informace
Součástí knihy je i doslov Zuzany Korecké. To je část spíše pro dospělé, je totiž plná informací. Dozvíte se zde něco o amerických indiánech, jejich kmenech a areálech, kde se vyskytují či vyskytovali v minulosti. Také zde objevíte mnoho z indiánských mýtů a o hlubším smyslu jejich povídaček, které se dědily z pokolení na pokolení.

Tato kniha pro děti rozhodně patří do každé knihovny, protože učí moudrostem národů, jejichž filosofie se pomalu ztrácí v našem ješitném a poblázněném euro-americkém vnímání světa.

Hernani Donato | DÉŠŤ A JAGUÁR | pohádky brazilských indiánů | Praha : Argo, 2007. 115 stran
Z portugalského originálu přeložila Pavla Lidmilová | Ilustrovala Kateřina Kabešová

Inspirující myšlenky...

Pravdou je: máme být bídní a jsme. Přitom hlavním zdrojem nejvážnějšího zla, které člověka potkává, je člověk sám: homo homini lupus neboli člověk člověku vlkem, jak pravil Plautus v Komedii oslovské z roku 495. Kdo správně pochopí tuto tezi, uvidí svět jako peklo, které převyšuje peklo Dantovo tím, že ďáblem musí být jeden druhému, k čemuž je ovšem jeden vhodnější než druhý. Před všemi pak stojí arciďábel v podobě někoho vyššího, který statisíce lidí žene proti sobě a volá k nim: „Utrpení a umírání je vaše určení: tak na sebe střílejte z pušek a kanónů!“ a oni to dělají.
Arhur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa