horatio hornblower bookAnglie dala světu mnoho osobností, jejichž život je spojený s oceánem. Byl to například Sir Drake, jenž jako pirát podruhé obeplul svět, admiral Nelson, vážená postava Royal Navy, Joseph Conrad, spisovatel mistrovských próz o moři a kupodivu nikdy neexistující sir Horatio Hornblower. Přesto, že se jedná o literární postavu, je dnes známější než všichni piráti a admirálové dohromady. Možná vás překvapí, že autorem fiktivní biografie o Trubačovi, tak zní český překlad Hornblower, je C. Northcot Parkinson, kterého hlavně budete znát skrze jeho Parkinsonovy zákony.

Tak tento slavný muž napsal dílo “Horatio Hornblower, jeho život a doba” tak dokonale, že možná ještě dnes spousta lidí věří, že se jedná o skutečnou postavu
.
A anglický Cimrman byl na světě. Parkinson byl totiž nejen vynikající v oblasti ekonomických a politických nauk, ale také byl uznávaným znalcem historie Royal Navy a anglického námořnictva vůbec. Není divu, že dokázal poplést hlavy tolika lidem a nejen ve své době.

Jenže skutečná hlava, která vymyslela tuto neskutečnou postavu a historii s ní spojenou, patřila spisovateli Cecilu S. Foresterovi. Jako syn učitele arabštiny se narodil roku 1899 v Káhiře a dokonce se traduje, že už od tří let četl. Stalo se mu to však osudným nebo šťastným? Záleží na úhlu pohledu. Díky čtení si sice brzy zkazil zrak, ale jeho ne příliš zdravé srdcem mu zase zabránilo, bojovat za nesmyslnost proti hlouposti v 1. Světové válce. Posedlost psaním ho přiměla dokonce nedostudovat medicínu a tak se začal tím živit. A to ho nakonec přivedlo k invaliditě úplně.

Jenže právě proto se dožil osudného roku 1927, kdy při jedné pomalé obchůzce městem narazil v antikvariátu na svazky měsíčníku “Naval Chronicle”, který vycházely v letech 1790 až 1820. Byly to přetištěné autentické hlášení kapitánů anglických válečných lodí a cokoliv, co se v té době odborně řešilo v anglickém námořnictvu. Koupil je a aniž to v té chvíli tušil, měl v ruce materiál, po jehož studiu mohl napsat román, který svým věrohodným popisem života na anglických námořních korábech, byl ve své době ojedinělý.

Než se dal do studia, odskočil si ještě Forester do Hollywoodu, aby tam neuspěl jako scénarista. Inu, osud je někdy hrozný puntičkář. A teprve teď přichází plavba, která změnila život, do té doby ne zvlášť úspěšného spisovatele a novináře. Několik měsíců se plavil Forester z Ameriky na švédském parníku přes Tichý oceán, Panamský průplav a Atlantik zpátky do Anglie. Během plavby, která byla mimořádně zdlouhavá, se začal zabývat problémem přenosu informací. Ten byl rovněž v té době mimořádně zdlouhavý. Mohlo se tedy lehce stát, že na jedné straně oceánu bojovali proti sobě lodě dvou států, zatímco králové obou zemí, si už dávno připíjeli vínem. A tak zaměstnán touto myšlenkou vymyslel nejen hrdinu Hornblowera, ale i základní syžet svého románu. Stačilo jen doplout do Londýna a napsat ho.

Roku 1937 konečně vychází kniha, která se v Anglii jmenovala “Šťastný návrat” a na druhé straně Atlantiku “Bijte na poplach”.
Tento první příběh Hornblowera, o plavbě fregaty “Lydia” na pacifickou stranu Nikaraguy, zaznamenal obrovský úspěch. A nebylo to jen detailně popsaným prostředím, ale také pohádkovým příběhem chudého chlapce, nejistého, trpícího komplexy ze své chudoby a nevědomosti a který se svou píli a houževnatostí vypracuje až na admirála. Takový příběh, dneska bychom řekli “americký sen”, má v nejisté době vždycky úspěch. Proto už další rok vychází kniha “Řadová loď”, která mu dokonce přinesla literární cenu a třetí díl vyšel v roce 1939 pod názvem “S vlajícími prapory”, kde popisuje hrdinův vítězoslavný návrat. Čtenářský, nikdy nekončící zájem byl však hlavní příčinou toho, že Forester psal jeden díl za druhým. Celkem jich napsal dvanáct, ale ten poslední “Hornblower a krize” nebo spíš jeho torzo, vyšel až po smrti autora. Forester zemřel v roce 1966 v Kalifornii a s ním zemřela i historická fikce Hornblowerova světa.

Poznámka na závěr: Pokud jste nečetli žádnou knihu, určitě si najděte čas. Je to rozhodně daleko poučnější, než se dívat na ne příliš podařený tv-seriál. A to nemluvím o tom, že vaše fantazie je ta nejlepší obrazovka na světě.

Další informace:
https://www.thehornblowerpages.fsnet.co.uk/
https://sarahb1.tripod.com/hharchive.html

Inspirující myšlenky...

Dřívější zpupné přednosti, jimiž se lidské zvíře povyšovalo nad ostatní zvířata, už padají. Víme, že lidská bytost není jediná, která myslí, mluví nebo pracuje. Každý živočišný druh má svoje zvláštnosti, jimiž vyniká, a jiné mu chybí. Ale domnělé přednosti lidí jsou spíš náhražkami nějakých nedostatků. Zbývá zhodnotit, jestli vysoká rozumovost člověka není víc na škodu než k užitku. Podle ničivé úlohy, kterou lidstvo hraje v přírodní rovnováze, bychom mohli směle prohlásit, že lidská vysoká rozumovost je v podstatě chorobně přerostlá rozbujelost, cosi jako rakovina nebo šílenství. Než vysoce mravní a mrvní člověk začal zavádět řád, život se udržoval dokonale jistě a svobodně, když si každý dělal, co chtěl v tom chaosu anarchie.
Misantrop: Vegan - člověk, nebo zvíře?