ImageV Česku už vyšlo všech 6 dílů knihy, která svou kvalitou Harryho Pottera v mnohém předčí.. V mnohotisícových nákladech sa vydáva v Paríži, Tokiu i v New York. Kniha o světu, viděného očima vlkaje natolik napínavá, že se čte i pod polštářem.

Britská autorka Michelle Paverová už ako študentka Oxfordskej univerzity začala písať prvý diel zamýšľanej šesťdielnej románovej kolekcie Kroniky dávnej temnoty, ale jej prvý diel Brat Vlk (slovenský preklad vyšiel vo vydavateľstve Enigma) uzrel svetlo sveta až v roku 2003. Obdivovateľka dávnominulých časov doby kamennej, cestovateľka a znalkyňa prírody chce svoje očarenie preniesť aj na čitateľa, ktorým má byť dieťa, ale aj dospelý, čo sa zaujíma o dobrodružný život uprostred divokej prírody.

Hoci v románe je veľa fikcie, autorka sa priznáva, že doň preniesla mnoho vlastných skúseností získaných na cestách po Nórsku, Fínsku, Laponsku a inde. Svoju fascináciu vlkmi a zvieratami vôbec pretavila do dobrodružného príbehu dvanásťročného chlapca a jeho priateľa vlka, ktorý sa odohráva v dobe kamennej. Dieťa je po smrti otca ponechané samo na seba a musí sa zachrániť podobne ako Robinson Crusoe.

Spôsob výstavby textu a riešenie niektorých situácií pripomína robinsonovský princíp, inde zasa Knihu džungle, Tarzanove dobrodružstvá či Winnetoua. To však čitateľovi nemusí a asi ani nebude vôbec prekážať, autorka ho totiž vtiahne do takých zážitkov, ktoré ho budú držať v napätí až do konca príbehu.

paver_bratrvlk.jpg   paver_pojidac.jpg   paver duch

paver_vyhbnanec130.jpg   paver zradce150   lovci_duchu

Na rozdiel od Harryho Pottera chlapec žije v obkľúčení prírodných duchov.
Autorka ich vytvorila celú škálu a s nimi spojených mýtov, ktoré pomáhajú pravekému človekovi pochopiť prírodné deje. Aj tento moment vzďaľuje Paverovej príbeh od rozprávky a dokonca ho posúva od tradičného dobrodružstva do literatúry fantasy.

paver400_2.jpg
Autorka knihy Michelle Paver

Treba ešte spomenúť dve prednosti románu, ktoré určite mali zásluhu na jeho úspešnosti.
Je to výstavba dramatických momentov, správne dávkovanie, gradácia a napokon vyvrcholenie poskytujúce najprv uvoľnenie, ale zároveň prísľub, že sa ešte všetko neskončilo. Otvorenosť jednotlivých sekvencií dáva záruku aj pokračovaniu v ďalších dieloch, kde autorka nechá chlapca pomaly dospievať a spoznávať príčinu vlastného i ľudského nešťastia vôbec.

Druhou zaujímavosťou je obraz divokej pravekej prírody, ktorá má podobný účinok ako ostrov na Robinsona.
Ukrýva v sebe tajomstvá, ktoré čitateľ pomaly odkrýva spolu s chlapcom Torakom a inými náhodne sa objavujúcimi ľudskými postavami.

Osobitý je svet videný očami vlka, ktorý má iné hodnotové parametre ako človek a dobre dopĺňa fantastický svet až vizuálne pôsobiaceho pravekého lesa. Vzťah chlapca a vlka je zároveň etickým posolstvom o sile priateľstva, ktoré v každom čase má svoju presvedčivosť a hodnotu.

Dospelému čitateľovi však môže prekážať niekde až dokonalý spôsob sebazáchovy dieťaťa, čo sa nedá zrovnať s predstavami o pravekom svete, človeku a prírode - i keď pripúšťame autorskú licenciu výmyslu. Autorka tento fakt zdôvodňuje svojím pobytom v primitívnych kmeňoch, od ktorých prevzala niektoré zvyky a spôsoby správania.

paver_book_400_1.jpg
Ilustrace k anglické verzi knihy

Letopisy z hlubin věků / (Chronicles of Ancient Darkness)
Bratr vlk / Toulavý duch / Pojídač duší / Vyhnanec klanu / Zrádce přísahy / Lovci duchů
Knihy ze série Letopisy z hlubin věků
Michelle Paver / překlad - Jana Jašová / Celou sérii vydává Knižní klub

Foto: Peter Cox / Redhammer 
Přetištěno se souhlasem autorky recenze.

Inspirující myšlenky...

Obecné školy mají být i v tomto ohledu prvním průkopníkem myšlenky, že kdo dovede trýznit zvířata, že stejně může se zachovat vůči člověku. V této výchově děje se však pravý opak. V obecných, měšťanských i nižších středních školách jsou žáci nabádáni ku zakládání sbírek hmyzu, aniž ve většině případů bylo by poukazováno na ono trápení ubohých brouků a motýlů, kteří zaživa napíchnuti jsouce na špendlík, pozvolna hynou. Viděl jsem již kolikrát v okolí Prahy na výletech, jak tato nadějná mládež chytá vše, co se hýbe a co leze. Od hmyzu přechází se pak k menším zvířatům a mládež dělá si, nikým nevyzvána, pravou sbírku zkomolených myší, žab a ptáků. Po sklizni viděti lze na polích v okolí Prahy sta hochů, kteří vymýšlejí si všemožné zábavy s chycenými myškami. Točí jimi, uvázanými za ocásek na niti, po celou dobu, dokavad osudný los na jinou nepadne. Nechci ani mluviti o anatomických pokusech, ať s myškami, či se žabami; vše to budí jistě v každém myslícím člověku odpor.
Jaroslav Hašek: Odstraňte bolest!