Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Antonín Dvořák, komiksová biografie pro děti

antonin dvorak fucikovaKnihy edice  „Největší Češi“ míří k českým dětem mladšího školního věku. Jsou bohatě ilustrované, obrazová složka v nich tvoří nejméně 2/3 obsahu, vyjadřují se srozumitelným a hutným jazykem. Tak dětem nabízejí první opravdu vážný a soustředěný pohled na osobnosti českých dějin. Odlehčení v textu samozřejmě nechybí, stejně jako podrobnosti, které zase osloví dospělé čtenáře. Ukážou se jim tak nečekané souvislosti i detaily, o kterých dosud neměli tušení.

Náš životopis Antonína Dvořáka se zaměřil především na jeho životní osudy, rodinný život, hledání uměleckého výrazu. Protože to byl život zdánlivě všední, ale plný událostí, přátelství, pádů i vzestupů, zvolila jsem k jeho ztvárnění cestu kultivovaného komiksu.

Rozdělila jsem každou ze 48 stran životopisu na 9 polí, která zobrazují jednotlivé události, a vytvořila jsem závaznou osnovu.
Jako když hudbu zapisujeme notami na pět linek. Někde se pole spojila ve větší obrázek, jako když se tóny melodie spojí v legátu. Jinde se políčko ilustrace rozplynulo v hnědavém podkladu – jako když hudba utichá a znovu se rozezní. Zvolila jsem techniku akvarelu a kvaše, takže se obrázky chvějí jako vibrující tóny.

Celá kniha má hnědo modrou barevnost, vyvolává dojem, jakým působí 19. století.
Všechny zásadní postavy a osoby, s nimiž se Dvořák v mém vyprávění setkal, jsou pečlivě zobrazeny, aby jejich podoba odpovídala skutečnosti. Stejně tak dobové pohledy na města a venkov – Nelahozeves, Praha, Vídeň, Londýn, New York, Spillville, Chicago...Dostat tyto podrobnosti do 300 malých obrázků bylo náročné a vyčerpávající. Přesto kniha nepůsobí encyklopedickým dojmem!

Kromě drobných obrázků komiksu nabízí naše kniha i čtyři zastavení, jakési poslechové dvoustrany.
Čtyři výrazné skladby Antonína Dvořáka jsem se pokusila ilustrovat: zobrazit jejich náladu, tempo, sdělení a také místo, kde vznikly, anebo pro které byly napsány. Vznikly tak monumentální ilustrace těchto skladeb: Slovanské tance, Te Deum, Rusalka a Z Nového světa.

fucikova antonin dvorak

Další rovinou sdělení je faksimile Dvořákových rukopisů, které lemují horní stranu celé knihy.

Nabízejí pohled do nitra skladatelovy duše, ukazují složitost jeho hudby, krásu jeho rukopisu, škrty, přesuny, úpravy – a to chronologicky s příběhem jeho života.

Vyprávění začíná a zavírá se pohledem na noční oblohu, do hlubin vesmíru.
Protože TAM znějí vesmírné struny, kterým dovedou naslouchat jen takoví géniové jako byl Antonín Dvořák. A TAM také – do hlubin naší galaxie -  letí na palubě vesmírné sondy hudba českého skladatele, nejslavnějšího Čecha na světě i ve vesmíru.

V nakladatelství Práh už od roku 2005 vychází edice knih s názvem „Největší Češi“.
Po publikacích o Karlu IV., T. G. Masarykovi a J. A. Komenském vychází 7. 11. 2012 kniha o nejslavnějším Čechovi, o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Fučíková Renáta,

Přidejte informaci k článku

Bezpečnostní kód
Obnovit