Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Ernst Gombrich. Opravdu vynikající stručné dějiny světa pro všechny

gombrich-dejiny-sveta

Ernst H. Gombrich, proslulý kunsthistorik, autor mj. Příběhu umění, je schopen velmi osobního pohledu na historické události, o nichž se zaujetím vypráví. Ačkoliv své "Stručné dějiny světa" původně určil mladým čtenářům, představují naprosto ojedinělý čtenářský zážitek i pro mnohem starší čtenáře.


Jeho Dějiny světa čtenáře provedou historií od nejstarších počátků až do dvacátého století, seznámí ho s důležitými historickými osobnostmi a událostmi, ale také ho poučí o souvislostech a spojitostech mezi různými údobími a územími. Gombrich své dějiny lidstva vypráví jako příběh, ne vždy právě útěšný a pochopitelně nezavršený. Otevřený konec však znamená naději do budoucna.

Tuto knihu napsal Ernst H. Gombrich, budoucí světoznámý kunsthistorik, krátce po studiích jako šestadvacetiletý. Kniha měla okamžitý úspěch a přinesla mu všeobecné uznání.

Autor se svým příznačným smyslem pro výstižnou zkratku a pointovanou formu podal komplikovaný vývoj lidstva od dob jeskynního člověka až do 1. světové války. Později připojil kapitolu o nejdůležitějších událostech dvacátého století – o 2. světové válce a zániku komunismu.
Čtenáři i odborná kritika oceňují autorův vypravěčský talent, umění vytvořit velkorysý oblouk historie lidstva.

Existuje i audio verze, ale osobně se mi vůbec nezamlouvá hlas herce.

Znám rodiny, kde se kniha čte po kapitolách večer co večer a s dětmi!!! Dnes  skoro nutnost, protože žijeme v době, kdy dochází k násilnému zkreslování historie pomocí prodejných novinářů a učitelů. Tuto zábavně vzdělávácí činnost bych doporučil všem rozumným rodinám, pokud chtějí vychovváat děti s jasným kritickým myšlením. Na školu bych už moc nespoléhal.

gomBrich ernst

Ernst H. Gombrich (3. listopadu 1909 ve Vídni - 3. listopadu 2001 v Londýně)
Ve Vídni vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii. Roku 1936 odešel do Londýna, kde pracoval jako tlumočník, pak se vrátil do Warburgovy Kulturněvědné knihovny k vědecké činnosti.
Po 17 let (1959 – 1976) byl ředitelem tohoto ústavu. Působil jako hostující profesor na řadě univerzit (Oxford, Cambridge, Harvard aj.) a byl členem mnoha vědeckých akademií.
Byl obdařen třinácti čestnými doktoráty, roku 1972 mu byl udělen titul Sir, byl nositelem mnoha cen a vyznamenání. Napsal mnoho důležitých kunsthistorických a jiných prací; jeho Příběh umění (The Story of Art, 1950) platí dodnes za nejpopulárnější úvod do dějin umění.

 Ernst H. Gombrich  |  STRUČNÉ DĚJINY SVĚTA PRO MLADÉ ČTENÁŘE  |  Přeložila Eva Pátková / Argo – Triton , 2016


Autor se ve své knize zaměřil na mladší čtenáře, ale to neznamená, že by text nebyl zajímavý a užitečný pro dospělé. Jeho Dějiny světa čtenáře provedou historií od nejstarších počátků až do dvacátého století, seznámí ho s důležitými historickými osobnostmi a událostmi, ale také ho poučí o souvislostech a spojitostech mezi různými údobími a územími. Gombrich své dějiny lidstva vypráví jako příběh, ne vždy právě útěšný a pochopitelně nezavršený. Otevřený konec však znamená naději do budoucna.

Tuto knihu napsal Ernst H. Gombrich, budoucí světoznámý kunsthistorik, krátce po studiích jako šestadvacetiletý. Kniha měla okamžitý úspěch a přinesla mu všeobecné uznání.

Autor se svým příznačným smyslem pro výstižnou zkratku a pointovanou formu podal komplikovaný vývoj lidstva od dob jeskynního člověka až do 1. světové války. Později připojil kapitolu o nejdůležitějších událostech dvacátého století – o 2. světové válce a zániku komunismu. Čtenáři i odborná kritika oceňují autorův vypravěčský talent, umění vytvořit velkorysý oblouk historie lidstva.


Ernst H. Gombrich (3. listopadu 1909 ve Vídni - 3. listopadu 2001 v Londýně)

Ve Vídni vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii. Roku 1936 odešel do Londýna, kde pracoval jako tlumočník, pak se vrátil do Warburgovy Kulturněvědné knihovny k vědecké činnosti.
Po 17 let (1959 – 1976) byl ředitelem tohoto ústavu. Působil jako hostující profesor na řadě univerzit (Oxford, Cambridge, Harvard aj.) a byl členem mnoha vědeckých akademií.
Byl obdařen třinácti čestnými doktoráty, roku 1972 mu byl udělen titul Sir, byl nositelem mnoha cen a vyznamenání. Napsal mnoho důležitých kunsthistorických a jiných prací; jeho Příběh umění (The Story of Art, 1950) platí dodnes za nejpopulárnější úvod do dějin umění.
OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... historie, Gombrich Ernst Dějiny světa

Vaše názory  

# Patrik Levý
Není nic lepšího. Příběhy světa napsány čtivě a bez předsudků, proto není v dnešní době překrucování historie příliš populární.
| Quote
# pako12
Vynikající kniha !!! Už to tedy nejsou izolované události typu „třicetiletá válka“, „husité“, „osidlování Ameriky“ nebo „Habsburkové v Českých zemích“, ale pěkně popsaný vývoj lidstva za posledních 5000 let se zdůrazněnými souvislostmi jednotlivých událostí, kultur a osobností.
| Quote
# Jana Měkotová
Mohu se s klidným svědomím přidat, kniha patří k tomu nejlpšímu, co jsem v mládí o historii četla. Dodnes z ní čerpám. Nápaditě napsaná a disponuje velkými přesahy. Pro mládež není lepší kniha a je proto s podivem, proč tak málo vychází.
| Quote
# Robert korán
Myslím, že je to velmi opomíjená kniha. Nejenže si ji žádný kritik nevšiml (to mě však nezaráží) ale i reklama knihy nakladatelem nebyla žádná a tak kniha proplula na pultech s knihami bez většího zájmu avšak prodávala se dobře, když o ní člověk věděl. Rozhodně bych se přimlouval za její reedici.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit