ceske-dejiny 2Máte rádi dějepis, zajímá vás, co se u nás v běhu času přihodilo? A chcete se to dozvědět trochu jinak? Pak držíte v ruce tu správnou knížku. A v ní na vás čeká čtyřnohý průvodce, který vesele štěká nebo smutně věší uši, podle toho, jak dějiny plynuly.

Pes nejstarší českou historii až do patnáctého století už okomentoval ve své první knížce. V této pak svěže pokračuje až do vzniku Československé republiky. Projděte se s ním stoletími a věřte mu. Vždyť Pes žil s lidmi odjakživa, a tak je dobře zná!

České dějiny očima psa II.díl | Martina Drijverová, Petr Urban | vydal Albatros, 2013

Ukázka z knížky Martiny Drijverové:

Vznikl parní stroj! Pro Psa to byla nejprve kašlající a dým chrlící příšera.
Když si však na ni zvykl, uznal, že užitečná je. Například parní lokomotiva, to bylo něco! Funěla a létaly z ní jiskry, ale utáhla za sebou osm vozů! Nadto se po kolejích dostala z města do města daleko rychleji než jiné dopravní prostředky.
Pes si naskočil a vyjel na výlet… a moc se mu líbilo, že nemusí namáhat tlapky, a přesto kraj kolem ubíhá. S původní (koňskou) dráhou, která jezdila v Čechách dřív, se to nedalo srovnat. Koně se občas plašili, občas uhnuli z tratě za šťavnatou trávou… Klusali z Českých Budějovic do Lince a vozili hlavně sůl. Občas i lidi (a Pes se taky svezl). Parní lokomotiva jezdila nejdřív z Brna do Břeclavi, později z Brna až do Prahy.

CO PES ASI NEVĚDĚL

1754 Prokop Diviš zkonstruoval bleskosvod.
1825--1832 Byla vybudována první dálková koněspřežná železnice (vedla z českých Budějovic do Lince).
2. 2. 1826 Premiéra první české opery Dráteník od Františka Škroupa.
1826 V únoru provedl Josef Ressel zkoušky s lodním šroubem.
1827 Bratranci Veverkovi oznámili vynález ruchadla.
23. 4. 1836 Vyšel Máj Karla Hynka Máchy.
1836--1847 Byla postavena železniční trať Severní dráha Ferdinandova (první v habsburské monarchii).
1. 5. 1841 Na Vltavu byl spuštěn první český parník (jménem Bohemia).

Naučné pro děti – nové knihy

Divadlo a opera nás baví – dvě vynikající knihy o divadlu pro děti

Pokud nechcete mít s dětí jen prostoduché konzumenty zábavy, ale chceme jim ukázat i jiné cesty, pak doporučujeme dvě zajímav...

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Jsou knihy, které člověk přečte a odloží. Jsou knihy ke kterým se neustále vrací. Jednou z nich ke knížka Karly Cikánové ...

Krajiny domova Václava Cílka. Naučná knížka nejen pro děti

Autorem knihy je populární geolog a publicista Václav Cílek, který vytvořil zajímavou naučnou publikaci a tentokrát pro děti ...

Od housliček po buben. Vynikající knížka pro děti o hudebních nástrojích s ilustracemi Karla Franty

Jedna ze zapomenutých knížek pro děti o hudebních nástrojích. Jmenuje se Od housliček po buben a je od hudebního skladatele Il...

Vynikající malá hudební abeceda pro děti Vratislava Beránka, ilustrovaná Janem Brychtou pro děti

Malá hudební abeceda je soubor abecedně řazených základních vědomostí z hudební teorie a hudby vůbec, určený především ...

Inspirující myšlenky...

Nikoli pro nic za nic starodávní moudří lidé zobrazovali a vyličovali Štěstěnu jako bytost slepou, nemající vůbec zraků. Vždyť zahrnuje svými poklady stále jen lidi špatné a nehodné, nikdy si nevybírá nikoho ze smrtelníků se soudnou rozvahou, naopak, pobývá nejraději u těch, kterým by se musela zdaleka vyhnout, kdyby viděla; a co je nadevše horší, daří nás rozličnými, ba přímo opačnými pověstmi, takže se člověk špatný pyšní pověstí dobrého muže a naopak, muže zcela bezúhonného stíhá pověst škodlivá.
Apuleius, Zlatý osel