tajemstvi stareho dubu ilustrace

Nejvyššího věku mezi stromy se v našich zemích dožívají duby, které patří k původním dřevinám na našem území a mohou se dožít 900 – 1 000 let. Na životě věkovitého památného dubu se kniha Tajemství starého dubu pokouší ukázat „paměť stromu“.

dub nej veledub trebonsko strom


Je neobvyklé, aby se v roli „hlavního hrdiny“ populárně-naučné knihy pro děti objevil strom - dub. V téhle knížce tomu tak je. Kniha se zabývá tím, jak vyrůstá strom, co se na něm mění během jeho života, co z toho je dáno přírodou a co ovlivnili lidé a současně ukazuje, jaké zásadní změny se staly v historii našeho národa během života takového stromu, jak se měnilo bydlení nebo oblékání, nápadné změny na stavbách, ale i v krajině.

tajemstvi stareho dubu

A autoři dodávají:

“Za rámec knihy, v níž chceme přiblížit „paměť stromu“, jsme zvolili rozhovor dědy a vnoučat. Snažíme se ukázat, co se stalo za dobu života jednoho starého dubu, tedy stromu, který patří k zdejším původním dřevinám a z našich stromů se dožívá nejdelšího věku. Od zasazení semenáčku století po století ukazujeme, jak se proměňuje strom a souběžně k jakým změnám došlo v naší zemi – o čem by mohl devět set let starý strom podat svědectví. Kdyby měl dar řeči.
Je to knížka o památném dubu, o jeho místu v životě lidí, o naší historii, ale také o vzájemných vztazích. Záměrem nejsou encyklopedické přehledy o jednotlivých obdobích, k tomu slouží i jiné knihy, ale snaha ukázat na výrazných událostech a vybraných osobnostech, co se stalo, jak se měnil život.“

Součástí textu jsou i vysvětlující poznámky u těch událostí a osobností, o nichž se autoři domnívají, že by měly být víc osvětleny.

Marie Hrušková / TAJEMSTVÍ STARÉHO DUBU / Ilustrovala Andrea Sloupová, Jaroslav Turek / Mladá fronta, 2007

Naučné pro děti – nové knihy

Divadlo a opera nás baví – dvě vynikající knihy o divadlu pro děti

Pokud nechcete mít s dětí jen prostoduché konzumenty zábavy, ale chceme jim ukázat i jiné cesty, pak doporučujeme dvě zajímav...

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Jsou knihy, které člověk přečte a odloží. Jsou knihy ke kterým se neustále vrací. Jednou z nich ke knížka Karly Cikánové ...

Krajiny domova Václava Cílka. Naučná knížka nejen pro děti

Autorem knihy je populární geolog a publicista Václav Cílek, který vytvořil zajímavou naučnou publikaci a tentokrát pro děti ...

Od housliček po buben. Vynikající knížka pro děti o hudebních nástrojích s ilustracemi Karla Franty

Jedna ze zapomenutých knížek pro děti o hudebních nástrojích. Jmenuje se Od housliček po buben a je od hudebního skladatele Il...

Vynikající malá hudební abeceda pro děti Vratislava Beránka, ilustrovaná Janem Brychtou pro děti

Malá hudební abeceda je soubor abecedně řazených základních vědomostí z hudební teorie a hudby vůbec, určený především ...

Inspirující myšlenky...

"Počasí začalo být opět chladné. "Jít ven? K čemu? Aby to člověka přivedlo na krchov," říkala Františka, které bylo milejší být tento týden doma, neboť její dcera, bratr i řeznice ho odjeli strávit do Combray. Ostatně když hovořila o počasí, tak nepřiměřeném roční době, tu jakožto poslední příslušnice sekty vyznávající fyzikální nauky tety Leonie, které v ní takto přežívaly v pozastřené podobě, dodávala: "To je zůstatek božího hněvu!" Ale odpovídal jsem na její stesky jen nyvým úsměvem a zůstal jsem vůči těmto předpovědím o to lhostejnější, že pro mne v každém případě mělo být krásně; viděl jsem už, jak se jitřní slunce třpytí na fiesolském vrchu, hřál jsem se v jeho paprscích; jejich intenzita mě nutila, abych s úsměvem otvíral a přivíral víčka, a ta se jako alabastrové lampy naplňovala růžovým přísvitem. Z Itálie se nevracely jenom zvony, přilétla spolu s nimi i Itálie sama."
Marcel Proust: Svět Guermantových (Hledání ztraceného času III)