gaston450.jpgGaston je chlapeček, který stejně jako každé jiné dítě hledí s údivem na svět kolem sebe. Zajímá ho všechno, co souvisí s jeho chodem, a není chvilky, kdy by se na něco neptal. Proč jsme si takového chlapečka vymysleli?

Protože všichni dospělí, kteří žijí s dětmi, se asi už někdy setkali s přívalem nečekaných otázek a měli pocit, že na ně odpověděli nedostatečně, špatně nebo unáhleně a že by se k nim rádi jednou vrátili, až budou lépe vyzbrojeni.
Protože i s dětmi se má mluvit o rozdílech mezi lidmi, násilí nebo nespravedlivosti. Přijdou tak rychleji na to, jakou radost přináší přátelské soužití s ostatními.

Protože i děti jsou schopny skutečného přemýšlení o životě a přináší jim velkou úlevu, když spolu s námi dospělými dokážou vyslovit to, co je posune vpřed a posílí jejich respekt k sobě i ostatním.

Každé téma uvádí série spontánních otázek, které se mohou vylíhnout v dětské hlavě. Stránky určené rodičům pak nepřinášejí hotové odpovědi, ale spíše náměty k přemýšlení. Každý tak bude moci v dialogu se svým dítětem nalézt slova, která uklidní, pomohou a přinesou pokrok ve vývoji.

Gaston chlapeček, který se pořád ptal
Laubier Matthieu de, Aubinais Marie, Bou
přeložil Tomáš Duběda
vyd. Euromedia Group-Knižní klub, 2008
l. vydání, od šesti let

Inspirující myšlenky...

Každý průměrně vzdělaný jedinec by pohrdavě odhodil knihu, která by vyprávěla totéž, co vyprávějí nejvýznamnější filmy. Přitom tentýž jedinec klidně přijímá i ty nejotřelejší šablony, jakmile se pohodlně usadí v tmavém sále kina, jsa omámen světlem a pohybem, jež na něho působí až hypnoticky, jsa uchvácen přitažlivostí lidských tváří a rychlou změnou prostředí.
Luis Buñuel