kuzlatka 1

I české děti by měly rozumět slovenštině. Proto rodiče, podporující vzdělávání svých děti, přivítali velmi povedenou knížku ve slovenštině pro první čtení. V ní si děti přečtou dvě klasické pohádky o kůzlátkách.


Tu první, známou pohádku o neposlušných kůzlátkách a zlém vlkovi, napsala pro slovenské děti Mária Rázusová-Bartáková.
 
A když v polovině knížku otočíte, najdete pohádku Jaroslavy Blažkové o kůzlátkách poslušných.
 
Obě pohádky vydal Buvik v roce 2013 a velmi přitažlivě ilustroval Vladimír Král.

kozliatka buvik


Inspirující myšlenky...

Zkoumal jsem povahu a sklony "nižších živočichů" (takzvaných) a srovnával jsem je s povahou a sklony člověka. Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své viry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
Mark Twain, Proklaté lidské plemeno