Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

O projektu Čítárny

citarny 2 col 600

Hloupost není dědičná, hloupost nás ovládne, když přestaneme myslet. Hloupost je tedy naučená. Člověk, který se přestane vzdělávat jen proto, že dokončil školu, je navždy a beznadějně odsouzen k průměrnosti, bez ohledu na jeho povolání.
Cesta k vnitřní rovnováze i pomyslnému úspěchu je cestou neustálého získávání nových znalostí a hledání souvislostí.Vzdělávání se bylo a doufejme i bude hlavní prioritou každého myslícího člověka. A mezi činnosti, které aktivně rozvíjí naše myšlení, patří čtení knih, které mají mimo jiné jednu fantastickou vlastnost. Můžeme diskutovat s jejích autory kdekoliv na světě a kdykoliv v čase a tak sdílet jejich myšlení a názory v konfrontaci s naším pohledem na svět.

Smysl života není složitý. Smysl života je v tom, že jsme tady pro druhé.
Díky tomu přežíváme jako individua i jako společnost. Míra chápání souvislostí a schopnost je aplikovat v našem kolektivním životě jsou tím, co z nás činí člověka ve smyslu Homo sapiens.
Bez schopnosti sdílet informace předchozích generací bychom dosud povykovali v lese a sbírali bobule. Bez kontinuity informací, které i my snad zanecháme našim dětem, by celé lidstvo ovládl primitivismus pudů.

Inteligence vždy povstává z rozkvětu myšlení. A knihy jsou důležitou částí pro její rozvoj. Lidská společnost a jedinci, kteří nekladou priority směrem ke knihám a vzdělávání, jsou na cestě ke své záhubě. Otázka je, kde na této cestě zrovna jsme, a co zítra se sebou uděláme jako jedinci i jako společnost.

Mik Herman, editor

O PROJEKTU
Citarny.cz, je dobrovolný literárně - vzdělávací a informační portál s knihami pro lidi, kteří si myslí, že vzdělávání jednotlivců je nejdůležitějšé část kolektivní inteligence.

Projekt Čítárny vznikl v roce 2001 a je dnes nejstarším fungujícím projektem v této oblasti v České republice.
Vlastní internetový portál byl spuštěn v roce 2001 a do plného provozu uveden v následujícím roce. U jeho zrodu stála dvojice Herman – Pavlica. Projekt je pravidelně technologicky inovován a je financován z privátních zdrojů a dobrovolnictvím.

ČLÁNKY NA MAGAZÍNU ČÍTÁRNY JSOU ŠÍŘENY:
Creative commons
Články smíte šířit, kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za podmínek uvedých v Creative Commons.
Články nesmíte jakkoliv komerčně využívat.

ČLÁNKY NEJSOU HONOROVÁNY!