Je třeba pamatovat, že to byli Němci, kdo Československo přepadli v roce 1939 a během 6 let okupace povraždili na 350 tisíc českých občanů. Sudetští Němci, nacisté, se aktivně účastnili rozkrádání našeho hospodářství, což lze dohledat v oficiální čs. zprávě, předložené norimberskému tribunálu s hlavními válečnými zločinci pod názvem „Německé zločiny proti Československu“. Škody a ztráty spojené s německou okupací a válkou byly vyčísleny sumou 347,5 miliardy tehdejších korun. Viz znalecký posudek Leopolda Chmela z roku 1946 v procesu s K. H. Frankem. Na Slovensku dosáhly válečné škody 114,5 miliardy korun.