magnesia litera symbol

Vítězové Litera 2013

Magnesia Litera – Kniha roku 2013
Jiří Hájíček: Rybí krev (Host)

Litera za prózu
Zuzana Brabcová: Stropy (Druhé město)

Litera za poezii
Jakub Řehák: Past na Brigitu (fra)

Litera za knihu pro děti a mládež
Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy (Petrkov)

ČEZ Litera za literaturu faktu
Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý (Paseka)

Litera za nakladatelský čin
Ivan Wernisch: Živ jsem byl! (Druhé město)

Litera za překladovou knihu
Richard Pietrass: Z lemu snu (Přeložila Věra Koubová, Revolver Revue)

DILIA Litera pro objev roku
Jaroslav Žváček: Lístek na cestu z pekla (Paseka)

Kosmas Cena čtenářů
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně (Host)


Nominace na Literu:

Litera za prózu
Anna Blažíčková: Teď něco ze života (Triáda)
Zuzana Brabcová: Stropy (Druhé město)
Sylva Fischerová: Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel (Druhé město)
Jiří Hájíček: Rybí krev (Host)
Jakuba Katalpa: Němci (Host)
Jiří Kratochvil: Dobrou noc, sladké sny (Druhé město)

Litera za poezii
Milan Děžinský: Tajný život (Host)
Petr Hruška: Darmata (Host)
Jakub Řehák: Past na Brigitu (fra)

Litera za knihu pro děti a mládež
Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy (Petrkov)
Jiří Dvořák: Rostlinopis (Baobab)
Marka Míková: Mrakodrapy (Argo)

Litera za literaturu faktu
Milena Bartlová: Skutečná přítomnost (Argo)
Stanislav Komárek: Muž jako evoluční inovace? (Academia)
Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý (Paseka)

Litera za nakladatelský čin
Lenka Bobková, František Šmahel a kolektiv: Lucemburkové (Nakladatelství Lidové noviny)
Josef Váchal: Sv. František z Assisi Dobráček (Academia/Galerie Kodl)
Ivan Wernisch: Živ jsem byl! (Druhé město)

Litera za překladovou knihu
Roberto Bolaňo: 2666 (přeložila Anežka Charvátová, Argo)
Richard Pietrass: Z lemu snu (přeložila Věra Koubová, Revolver Revue)
Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel (přeložila Alena Machoninová, Paseka)

Litera pro objev roku
Pavel Horák: Bohumil Laušman - politický životopis (Mladá fronta)
Alena Dvořáková za překlad knihy Cormaca McCarthyho Suttree (Argo)
Jaroslav Žváček: Lístek na cestu z pekla (Paseka)


Porotci v jednotlivých kategoriích

Litera za literaturu faktu
(Akademie věd ČR)
Aleš Brožek (Severočeská vědecká knihovna)
Markéta Devátá (Ústav soudobých dějin AV)
Jan Krekule (Ústav experimentální botaniky AV)
Ivo Kraus (Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská ČVUT)
Martin Sekera (Knihovna Národního muzea)

Litera za poezii
(Obec spisovatelů a PEN klub)
Ivo Harák (kritik a publicista)
Simona Martínková-Racková (kritička)
Jindřiška Ptáčková (spisovatelka)
Jan Štolba (kritik)
Jiří Dědeček (básník a písničkář)

Litera za nakladatelský čin
(Svaz českých knihkupců a nakladatelů)
Dana Kalinová (ředitelka veletrhu Svět knihy)
Markéta Kořená (literární historička)
Vladimír Opatrný (knihkupec)
Lubomír Šedivý (typograf)
Milan Trávníček (knihkupec)

Litera za překladovou knihu
(Obec překladatelů)
Drahoslava Janderová (překladatelka, editorka – románské jazyky)
Richard Podaný (překladatel – angličtina)
Vratislav Slezák (překladatel – němčina)
Olga Uličná (překladatelka – ruština)
Hedvika Vydrová (překladatelka – španělština)

Litera za prózu
(Obec spisovatelů a PEN klub)
Vladimír Karfík (literární kritik)
Marta Ljubková (literární a divadelní kritička)
Roman Ráž (spisovatel)
Pavel Weigel (spisovatel a překladatel)
Tomáš Zmeškal (spisovatel)

Litera za knihu pro děti a mládež
(Česká sekce IBBY)
Jana Čeňková (FSV UK)
Ivana Hutařová (Sukova knihovna)
Jaroslav Provazník (literární kritik, pedagog DAMU)
Svatava Urbanová (literární historička a kritička)
Jitka Zítková (PedF MU Brno)

Inspirující myšlenky...

Dolanský mlýn najednou se zastavil. Byloť to ponejprv zas po třiceti letech. Tenkrát zemřel starý mlynář, dnes jeho syn. Mlýn dolanský dle starého obyčeje se zastavil při posledním pána svého vzdechnutí a celé okolí nad nenadálým, neobvyklým tím tichem takřka zkamenělo. Štěpy v sadě, obalené květem růžovým a bílým, podivením sebou ani nepohnuly, větřík jasnou hladinu rybníka po celé ráno dovádivě rozzčeřující úžasem zatajil dech, šepotavé rákosí ostýchavě oněmělo. V olších u potoka to utichlo jako v kostele. Strnadi a drozdové o závod v lupenatém jich chládku prozpěvující ani tam již netíkli, co jim selhal průvod ze mlýna. A čáp jako starý mudrc okolo vody zamyšleně se procházeje, zůstal zaraženě na jedné noze stát; nedůvěřivě zíral k mlýnu, jakoby očekával, že bílé to stavení, oblité nejzlatějším slunéčkem májovým, asi tak neočekávaně zmizí, jako v něm zanikl klepot veselý…
Karolina Světlá, Kříž u potoka