ibby mexico

Po šesti letech byl kongres IBBY na jiném kontinentu než v Evropě, ve střední Americe pak vůbec poprvé. Šlo o velkou příležitost pro A leer México IBBY, pobočku v Mexiku, za níž se skrývá v Mexiku City založená knihovna, podporovaná movitými mexickými mecenáši, ve své činnosti zaměřená nejen na knihovnické služby, ale i na doporučující katalogy knih pro děti a mládež, akce na podporu čtenářství, konference a setkání.


Kongres byl podporován mexickým Ministerstvem pro výchovu a vzdělání a jeho program a doprovodné akce byly také placeny z prodeje uměleckých děl.  Ve městě, čítajícím 20 miliónů lidí, má možnost širokého působení.

Jelikož se v minulém roce slavilo založení této organizace (1953), pečující o dětskou knihu ve světovém měřítku, doprovodnou výstavou v knihovně byla výstava, kterou připravila, Internationale Jugendbibliothek  (Mezinárodní knihovna pro mládež) v Mnichově, na které bylo možné vidět zakládající členy (Jella Lepman, Erich Kästner aj.) a listiny ze zakládajícího kongresu v Curychu.   
1000 účastníků, 3 slavnostní večery, koncert s premiérovou skladbou věnovanou dívce Malali,sály nabité k prasknutí a významní hosté, vesměs držitelé Ceny Hanse Christiana Andersena. Chyběl Petr Sís, který ji obdržel na minulém kongresu v Londýně, navržený českou IBBY a nakladatelstvím Labyrint. Hostitelská země si samozřejmě zve autory, jejichž knihy jsou přijímány a překládány v dané zemi. Mezi pozvané patřili spisovatel David Almond, tvůrce autorských knih Roberto Innoccenti nebo argentinská autorka María Teresa Andruetto. Program konference měl popularizační i odborný ráz, neboť je pochopitelně těžké skloubit problematiku celého světa.
Témata se týkala problémů kulturního začlenění mexické menšiny do USA, dětí v krizových ohniscích, programů pro děti imigrantů (Silent books Lampedusa). IBBY podporuje i sociálně motivující čtenářské akce z konfliktních míst v Evropě. V paralelních sekcích se odehrávají komornější odborná a knihovnická jednání (např. tematické přehledy národních literatur.

Povinností je samozřejmě se zúčastnit Valné hromady IBBY, průměrně se ze 76 zemi dostaví téměř šedesátka zástupců. Právě sociální akce měly největší ohlas. Jenomže vše něco stojí, nad naší pobočkou se vznáší hrozba dalšího zvýšení členského poplatku (určuje se na základě DPH a objemu knižního trhu). V současné době platíme 3000 CF, což je přes 70 000 Kč. V Evropě jsme jednou z mála zemí, jejíž členství nepodporuje stát.

Ale zpět k účasti, setkali jsme i se slovenskou delegací, čítající tři členky: činorodou „predsedníčku“ slovenské IBBY Timoteu Vráblovou, Vieru Anoškinovou a Zuzanu Jarošovou, generální komisařkou BIBu. BIB byl často zmiňován, hlavní jednání bylo v předsálí doprovázeno výstavou oceněných z posledního BIBu (2013).   

maly mexico
Jedním z vrcholů ocenění je odpoledne věnované tzv. Honour listům, (Čestných listin) IBBY 2014, které dostávají nominovaní autoři za své země. Letos ji osobně přejímal Radek Malý za sbírku Listonoš vítr (Albatros). Ocenění proběhlo za velkého potlesku, básníci jsou v Mexiku ctěni.
Více o knize: Listonoš vítr, básničky pro děti od Radka Malého

Dalšími nositeli Čestných listin 2014 za Českou republiku jsou Jindra Čapek (ilustrace knihy V království mocných víl, Knižní klub) a Michaela Škultéty (překlad z němčiny knihy Wolfganga Herrndorfa Čik, Argo).

Česká výprava sestávající ze  zástupců české sekce IBBY (a svých fakult) Jany Čeňkové a Radka Malého shlédla např. výstavu v Galerii Franz Mayer, kde byly vedle ilustrací převážně autorských knih Shauna Tana nebo španělského Javiera Zabaly vystaveny ilustrace k aktuálnímu autorskému počinu Květy Pacovské podle Sergeje Prokofjeva Péťa a vlk.
O průběhu kongresu se lze (později) detailně dozvědět na www.ibby.org


Myšlenky z knih

Všeobecné státní vzdělání je pouze výtvorem, jehož účelem je vymodelovat lidi tak, aby byl jeden přesnou kopií druhého: a vzorem, podle kterého je modeluje, je ten, který vyhovuje převládající moci ve vládě, ať už je to monarcha, aristokracie, nebo většina žijící generace; úměrně tomu jak je efektivní, ustavuje despotismus nad myslí, která vede přirozenou tendencí k nadvládě nad tělem.
John Stuart Mill