knihy deti postel

Březen. Měsíc knihy a čtenářů
Březen je už od roku 1955 měsícem knihy. U zrodu velkého knižního svátku byl Svaz československých spisovatelů, dále různá nakladatelství, knižní obchod a ministerstvo kultury ČSSR.
Od roku 2010 existuje také Březen – měsíc čtenářů.
Asi by bylo správné a prospěšné svátky sjednotit jako: Březen. Měsíc knihy a čtenářů.

2. dubna. Mezinárodní den dětské knihy
Koná se už od roku 1967 a je spojený s narozením pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2.4. 1805 – 4.8. 1875).
U nás se toto výročí tradičně připomíná akcí pro děti. Jmenuje se Noc s Andersenem a probíhá v mnoha knihovnách po celé ČR, ale i v jiných zemích. Svátek organizuje knihovna v Uherském Hradišti a podporuje ho jak česká sekce IBBY, tak SKIP.

23. duben - Světový den knihy a autorských práv. World Book Day and Copyright Day
Slaví se už od roku 1995. Svátek sice vyhlásilo UNESCO, ale nepřímo navazuje na svátek ve španělské Katalanii, kde se v tento den oslavuje svatý Jiří a zároveň každý, kdo si v tento den koupí knihu, dostane růži.
Datum je symbolické a je také spojené s autory: Miguel de Cervantes y Savendra, zemřel 22.4. 1616, William Shakespeare, zemřel 23.4. 1616 nebo Inca Garcilaso de la Vega, zemřel 23.4. 1616. Je to také datum narození vynikajících autorů, mezi něž patří Vladimír Nabokov, narozený 22.4. 1899 nebo Manuel Mejía Vallejo, narozený 23.4. 1923.
http://www.worldbookday.com

Říjen. Týden knihoven
Od roku 1996 je u nás populární týden knihoven, který se slaví v říjnu. Organizátorem je SKIP a úkolem je zpropagovat knihovnické služby pro veřejnost a čtenářství zvláště u dětí.
http://www.skipcr.cz

Listopad. Den pro dětskou knihu
Tak trochu obchodně-nábožensky pojatý svátek dětské knihy. Funguje od roku 2006 a organizuje ho SKIP.
Propagace knihy pro děti neskrývá, že se jedná o podporu prodeje knih před vánocemi s pofiderní čtenářskou aktivitou.
http://www.skipcr.cz

Listopad. Den poezie
Dnes už spíš měsíc poezie, kterou organizuje Sdružení Den poezie na počest Karla Hynka Máchy (16.11. 1810 – 6.11. 1836).  Festival se organizuje od roku 1999.
http://www.denpoezie.cz