hradistske slunicko

Dětské knižní království najdete je v bývalé židovské synagoze v podkroví Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Když po točitém schodišti vystoupáte až nahoru, anebo vyjedete výtahem do třetího patra, ocitnete se mezi trámy, dřevěnými schůdky a lodními lany, tedy v oddělení pro děti, které se rozkládá do čtyř světových stran, má vlastní zákony a mapu království.


Je to místo útulné a dětem se schovávaná v různých výškových úrovních dětského oddělení nesmírně líbí, nejraději mají půdičku - prostor na čtení, povídání a povalování se - ten je úplně až nahoře, ve špičce střechy. Sem také v dopoledních hodinách zveme školní třídy, pro které připravujeme literární pořady a lekce informatické výchovy. A odpoledne se půdička promění v čítárnu, hernu, klub...

Oddělení pro děti nabízí svým čtenářům, ke kterým nemusí patřit jenom děti, asi 20 tisíc knížek. Maličkým mohou rodiče vypůjčit leporela a obrázkové knížky. Knihy jsou barevně označeny, aby malí čtenáři snáze rozlišili pohádky od knih o dětech nebo o zvířátkách. Ale i pro starší děti je z čeho vybírat - dobrodružné knihy, fantasy, sci-fi, komiksy i romantické příběhy, to vše najdete hned naproti. A co zvukové knihy, elektronické knihy, časopisy,  naučná či encyklopedická literatura? Ani na ty v knihovně nezapomínáme.

Zákony dětského království
Do dětského království může vstoupit každý, kdo:
•    má rád knihy a umí s nimi zacházet
•    předkládá průkaz čtenáře
•    v pořádku a včas vrací vypůjčené knihy
•    nehlučí a neubližuje ostatním

V dětském království všichni rádi čtou, krásně myslí, krásně mluví a šíří jeho slávu.

hradistske slunicko

A od motta království se odráží i téma literární soutěže 2016: Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mi krásně... tentokrát o králi, království, kralování. Soutěž vybízí k pomyslné procházce do historie za českými  i světovými vládci, k výpravě za současnými panovníky, zamyšlení nad prezidentem nebo královnou. Král, ať už dobrý či špatný, je postava, se kterou se setkáváme od útlého věku v pohádkách, bajkách i pověstech. Také říše zvířat a sportovci mají svého krále, a královnou sportu je atletika. Kdo je pro vás král? Ať žije král! Bavte se královsky! K 700. výročí narození českého krále a německého císaře Karla IV. mohou děti napsat pohádku, povídku, fejeton, báseň, pověst... Stačí ji doručit do oddělení pro děti Knihovny BBB v Uherském Hradišti do 29. ledna 2016.

Noc s Andersenem 2016 je prvního dubna na téma 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla

noc s andersenem logo