eine stadt eni buch

Od roku 2002 je Vídeň svědkem neuvěřitelně velké podpory knih a čtenářství. Díky akci Jedno město, jedna kniha (Eine Stadt. Ein Buch) je každý rok vybrána jedna kniha světového autora, která ve velkém nákladu zaplaví město.

Praha si zřejmě bude muset počkat, až se změní poměry na Ministerstvu kultury. Protože podmínky za kterých rozdává státní peníze a jak o tom "utajeným" způsobem informuje, nenapovídá, že by se něco podobného mělo udát i v Česku.

Literární akce Jedno město. Jedna kniha se objevila také v Berlíně, díky iniciativě „go international“ - společné dohodě Spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež a Rakouské hospodářské komoře.

Link:  www.einestadteinbuch.at

gavalda zusammenV roce 2014 to byla kniha: Anna Gavalda: Zusammen ist man weniger allein. (Konečně spolu, Mladá Fronta)
Román Prostě spolu je třetím publikovaným dílem současné hvězdy francouzského (a evropského) literárního nebe Anny Gavaldy. Jeho příběh je navýsost čtenářsky vděčný a přitažlivý. Výtvarnice Kamila po nocích uklízí kanceláře. Na potrhlého šlechtice Philiberta v obrovském bytě kousek od Eiffelovy věže sedá prach. Spolubydlícího z vedlejšího pokoje, kuchařského mága Franka, zajímají jen motorky a známosti na jednu noc. A někdo se přece musí postarat o jeho tvrdohlavou babičku z Tours… Čtyři hlavní postavy románu, které nemají nic společného kromě otevřených ran minulosti. Ale stále ještě sní. Věří, že štěstí nakonec přijde. Možná že přijde, právě až budou… prostě spolu?

america boyleV roce 2013 to byla kniha America, kterou napsal T. C. Boyle.

Na příbězích dvou párů v oblasti Los Angeles autor rozvíjí téma amerických hodnot, ale i paranoidní strach a xenofobii vyšší střední třída proti nelegálním přistěhovalcům. Kniha se zabývá i dalšími americkým tématy o kterých se příliš nemluví, jako je chudoba a degradace životního prostředí.

T. Coraghessan. Boyle (1948)
Boyle vyrůstal v obtížných podmínkách, neboť oba rodiče byli alkoholici. Otec byl profesionální řidič autobusu, matka pracovala jako sekretářka po. Na Státní univerzitě v New Yorku studoval angličtinu a historii, promoval v roce 1968. Zde objevil literaturu a slabost pro autory, jako Updike, Ibsen, Sartre a Camus. Pak působil čtyři roky jako učitel na střední škole a psal paralelní příběhy.
Na univerzitě v Iowě získal v roce 1977 doktorát ( Ph.D. ) (anglická literatura 19. století) Kromě jeho literární činnosti Boyle učil na University of Southern angličtinu a od roku 1986 zde působí jako řádný profesor. Jeho povídky a krátké příběhy se objevují pravidelně ve velkých amerických časopisech.

V češtině vyšel jeho román Řeči, řeči (Talk, talk)

eine hand schamiV roce 2012 to byla kniha Dlaň plná hvězd, kterou napsal Rafik Scham.

Rafik Shami (*23 června 1946) je Syřan, žijící v Německu. Během svého života byl původně chemikem, později novinářem. V roce 1971 uprchl do Německa. Zde studuje dál chemii a je literárně činný. Dnes patří mezi nejoblíbenější německé autory a propagátory knih.

Kniha Eine Hand voller Sterne (Dlaň plná hvězd) Rafik Schami:
Hlavní hrdina knihy, bezejmenný vypravěč v první osobě, vyrůstá v Damašku, ve světě, který je nám cizí, ale zároveň důvěrně známý. Vypráví o své lásce k Nadě, o strýci Salimovi, který mu vypravuje okouzlující příběhy, o turistech a každodenním životě v syrské metropoli. Kniha vyšla v roce 1987, ale díky nepokojům v arabském světě je dnes právě tak aktuální, jako nikdy předtím.

Hlavní myšlenka , která se prolíná celým dějem je o tom, že člověk nemá ztrácet nikdy naději proti organizované zvůli vládnoucí menšiny, která směruje celý národ "svým" směrem a že stojí za to bojovat nejen za svou lepší budoucnost, ale i budoucnost dalších generací.

vypravec llosaV roce 2011 to byla kniha Vypravěč, kterou napsal nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa (28.3.1936) patří ke známým představitelům latinskoamerického románu. Napsal řadu románů, za které dostal Cervantesovu cenu a v roce 2010 Nobelovou cenu. Osobně ve Vídni knihy rozdával.

Kniha Vypravěč - Mario Vargas Llosa
V románu z roku 1987 se peruánský autor vrací k zážitku antropologické expedice do amazonského pralesa, který výrazně ovlivnil celou jeho tvorbu. Vzpomínky na léta studií na limské Univerzitě svatého Marka a na práci v televizi se prolínají se strhujícími pasážemi, kde Vargas Llosa mistrovsky napodobil styl indiánského „vypravěče“ kmene Mačigengů, který jako živá míza a tmelící prvek kmene obchází roztroušené mačigengské rodiny a vypráví jim dávné mýty, příběhy i drobné klepy z jejich každodenního života. Právě toto indiánské vyprávění patří k nejkrásnějším stránkám, jaké kdy Vargas Llosa napsal. Kosmogonie, legendy i všední příhody mizejícího amazonského kmene svou originalitou jistě osloví a dojmou i českého čtenáře.