Každý rok jiný národní sekce IBBY má příležitost stát se mezinárodním sponzorem ICBD. Rozhoduje na základě tématu a zve prominentní autor z hostitelské země, napsat zprávu dětem celého světa a dobře známého ilustrátora navrhnout plakát.

Tyto materiály se používají v různých způsobů, jak propagovat knihy a čtení. Mnoho IBBY Sekce podporovat ICBD prostřednictvím médií a organizovat činnosti ve školách a veřejných knihoven. Často ICBD je spojen s oslavami kolem dětských knih a dalších speciálních událostí, které mohou zahrnovat setkání s autory a ilustrátory, psaní soutěží a vyhlašování knižních cen.

Současné i minulé plakáty jsou k dispozici na sekretariátu IBBY. Katalog plakátů a zpráv, které se objevily v letech 1967 a 2002, vytvořený u příležitosti 50. výročí IBBY je také k dispozici.

International Childrens Book Day


Myšlenky z knih

Učitelé jsou – jak praví Platón o sofistech – ti z lidí, již slibují stát se lidstvu nejprospěšnějšími; ale oni jediní ze všech nejen nenapravují, co jim bylo svěřeno, nýbrž činí to ještě horším, a dávají si za to ještě platit. Kdyby se měla splňovat podmínka, již učinil svým žákům Pýthagorás, aby mu buď zaplatili, co žádá, anebo aby přísahali bohům, že mu zaplatí jeho námahu podle toho, jak vysoce si cení prospěch, jehož z jeho vyučování nabyli – tož by se páni učitelé divně na to dívali.
Michel de Montaigne