Každý rok jiný národní sekce IBBY má příležitost stát se mezinárodním sponzorem ICBD. Rozhoduje na základě tématu a zve prominentní autor z hostitelské země, napsat zprávu dětem celého světa a dobře známého ilustrátora navrhnout plakát.

Tyto materiály se používají v různých způsobů, jak propagovat knihy a čtení. Mnoho IBBY Sekce podporovat ICBD prostřednictvím médií a organizovat činnosti ve školách a veřejných knihoven. Často ICBD je spojen s oslavami kolem dětských knih a dalších speciálních událostí, které mohou zahrnovat setkání s autory a ilustrátory, psaní soutěží a vyhlašování knižních cen.

Současné i minulé plakáty jsou k dispozici na sekretariátu IBBY. Katalog plakátů a zpráv, které se objevily v letech 1967 a 2002, vytvořený u příležitosti 50. výročí IBBY je také k dispozici.

International Childrens Book Day

Inspirující myšlenky...

Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné. Všechno běží den po dni dál, pokud se zabýváme věcmi. Všechno se naopak prudce zarazí, jakmile přejdeme k lidem. Žádné subtilní duchovní zlo nemůže být založeno na faktu, že se lidé pořád vytahují svými nectnostmi – nesnesitelnými se stávají, až teprve když se začnou vytahovat svými ctnostmi. Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný.
Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)