padesat let bib

V roce 2015 oslavilo BIB padesáté výročí, neboť považuje výstavu „Ilustrace pro děti Bratislava, výstava současné československé ilustrace“ v roce 1965 za nultý ročník Bienále ilustrací Bratislava.
Vytáhneme-li pouze data za českou stranu, tak si jasně uvědomíme, jak úzká spolupráce mezi českými a slovenskými nakladatelstvími a ilustrátory velmi dobře fungovala, a i po rozpadu státu se objevují snahy na tuto spolupráci navázat.


Je velmi záslužné, že Ministerstvo kultury SR podpořilo vydání dvou publikací, které mapují historii až po současnost.
Knížky Príbeh BIB, Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava v spomienkach a Príbeh BIB, Polstoročie ilustrácií Bratislava vo faktoch a obrazoch  dokumentují vznik, kterému předcházel úspěch československých knížek na EXPO v Bruselu v roce 1958.

Nedá se opomenout tehdejší předsednictví Bohumila Říhy v mezinárodním IBBY (International Board on Books for Young Peple) i celkově příznivé klima, které vedlo i k uspořádání prvního mezinárodního veletrhu knížek pro děti a mládež v Boloni v roce 1964, kterého se Československo jako první mezi sedmi zeměmi zúčastnilo. Za českou stranu a SNDK tam byla Gabriela Dubská, za slovenskou a Mladé letá Dušan Roll, Premio Grafico získal Jiří Trnka.

pribeh bib 50 let

Češi na jednotlivých ročnících BIB:

1965 – Grand Prix Květa Pacovská, dále odměněni Eva Bednářová, Vladimír Fuka a Jitka Kolínska          
           V porotě za českou stranu Zdeněk Kudělka a Ludmila Vachtová

1967 – čestné uznání nakladatelství Artia (ilustrace Luděk Pešek)
           V porotě za českou stranu Adolf Hoffmeister a František Holešovský
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Antonín Friel, Ivan Šperling, František
           Holešovský, Josef Javůrek, Vlastimil Vinter, Blanka Stehlíková a Jana Hofmeistrová

1969 – Grand Prix Eva Bednářová
           V porotě za českou stranu Adolf Hoffmeister
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu:  Josef Javůrek, František Holešovský, Blanka Stehlíková, Vlastimil Vinter, Václav Zykmund

1971 – Plaketa BIB Jan Kudláček
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: František Holešovský, Josef Javůrek,
           Blanka Stehlíková a Jaromír Uždil

1973 – 0
           V porotě za českou stranu Jaroslav Lukavský
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: František Holešovský (3 příspěvky),
           Josef Javůrek a Jaromír Uždil

1975 -  Plaketa BIB Dagmar Berková
           V porotě za českou stranu Jaroslav Lukavský
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: František Holešovský (2 příspěvky),
           Josef Javůrek a Blanka Stehlíková

1977 – 0
           V porotě za českou stranu Jaroslav Lukavský
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: František Holešovský, Josef Javůrek,
           Blanka Stehlíková, Jana Brabcová a Václav Michovský

1979 – Zlaté jablko BIB Adolf Born
           V porotě za českou stranu Miroslav Kudrna
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: František Holešovský, Eva Opravilová,
           Jana Brabcová, Milena Lukešová a Blanka Stehlíková

1981 – Plakety BIB Miloslav Jágr a Vladimír Novák
           V porotě za českou stranu Miroslav Kudrna
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: František Holešovský, Jiří Šalamoun,
           Jan Tomeš, Milan Hegar, Blanka Stehlíková, Marie Benešová

1983 – Zlaté jablko BIB Květa Pacovská
           V porotě za českou stranu Miroslav Kudrna
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Zdeněk Kostka, Blanka Stehlíková,
           Jana Brabcová, Věra Mišurcová a Jaromír Uždil

1985 – Plakety BIB Jindra Čapek a Markéta Prachatická-Kolíbalová
           V porotě za českou stranu Miroslav Kudrna
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Blanka Stehlíková, Marie Petrželová

1987 – Zlaté jablko BIB Jiří Běhounek
           V porotě za českou stranu Miroslav Kudrna
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Blanka Stehlíková (2 příspěvky), Jiří
           Iliev a Marie Benešová

1989 – Plaketa BIB Stanislav Kolíbal
           V porotě za českou stranu Miroslav Kudrna
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Jiří Šalamoun

1991 – Plaketa BIB Jindra Čapek
           V porotě za českou stranu Květa Pacovská
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Jiří Iliev

1993 – 0
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Sympozium se nekonalo.

1995 – 0
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Blanka Stehlíková

1997 – 0
           V porotě za českou stranu Karel Teissig
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Karel Teissig

1999 – 0
           V porotě za českou stranu Blanka Stehlíková
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu:  Miroslav Kudrna a Blanka Stehlíková

2001 – 0
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Miroslav Kudrna

2003 – 0 (ale Grand Prix Japonka Iku Dekune, která žije v Praze)
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: 0

2005 – 0
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Miroslav Kudrna

2007 – 0
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: 0

2009 – Zlaté jablko BIB František Skála
           V porotě za českou stranu Jindra Čapek
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Miroslav Kudrna

2011 – 0
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Renáta Fučíková

2013 – Čestné uznání nakladatelství FUD UJEP Ústí nad Labem (Michálek, Fremlová, Raudenský)
           V porotě nebyla česká strana zastoupena
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Renáta Fučíková a Jana Čeňková

2015 – 0
           V porotě za českou stranu František Skála
           Na mezinárodním sympoziu vystoupili za českou stranu: Milena Šubrtová

 

ilustrace na předsádce Iku Dekune


Myšlenky z knih

Fakta jsou bez lidí. Nastoupí lidé? Zbudou jen interpretace.
Stanislaw Lem