tell a story lisboa

Pokud budete náhodou na návštěvě v Lisabonu, můžete narazit na modré auto, které patří k předním turistickým atrakcím města.
Jedná se o projekt "Tell a Story" a pojízdná knihovna nabízí turistům v překladu stěžejní díla portugalské literatury. Cílem je seznámit návštěvníky se širokou škálu portugalské literatury v překladech. Koneckonců kdo z nás zná jména jako José Saramago, Fernando Pessoa, António Lobo Antunes nebo de Queiroz?

Do jaké míry jsou k mání i české překlady není známo, ale nic není nemožné. V Lisabonu totiž bydlí slavný básník, Čech František Listopad. Je mu už přes devadesát let! Jeho dílo u nás vydává ve skvostné péči nakladatelství Dauphin.
František Listopad, nepřehlédnutelný bard české poezie z Lisabonu

Více: http://www.tellastory.pt/


Myšlenky z knih

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard