komensky jan naarden

Zajímavý objev učinili v roce 2007, při práci v Památníku Jana Amose Komenského v Naardenu restaurátoři v zadní stěně dřevěného státního znaku Československé republiky. Objevili mĕdĕné zaletované pouzdro.


Při kladení vĕnců v Památníku, u příležitosti výročí 417 let od narození Jana Amose Komenského (28.3. 1592 – 15.11. 1670). J. E. Petr Mareš otevřel tajuplné pouzdro a přečetl jeho poselství. Holandská televizní stanice RTV NH ho odvysílala ještě týž večer.

Tajemné pouzdro bylo uloženo roku 1937 při dokončení Památníku. Tři významní výtvarníci, kteři Mauzoleum vytvořili, arch. Jaroslav Machon, sochař Jaroslav Horejc a Karel Štipl, byli členy pražských Lóží, sdružených v Národní veliké Lóži československé.

Měděné pouzdro a kaligraficky napsané poselství budou prozatím vystaveny v Památníku, ale pak budou vráceny na své puvodní místo. Budoucí generace nalezne u původního dokumentu i zprávu  z našich dnů.  

Zápis v pouzdře:
Roku tisícihodevítistéhotřicátéhosedmého, kdy prezidentem byl br. Edvard Beneš, syn Řádné a Dokonalé Lóže "Pravda vítězí", byla zakončena úprava této památné kaple.
Její výzdobu provedli za účinné pomoci holandských bratří přináležijících Velikému Orientu Hollandskému, čeští výtvarnící Jaroslav Hořejc, Ladislav Machoň a Karel Štípl, synové pražských lóží sdružených v Národní Veliké Lóži Československé, jejímž Velikým Mistrem byl Karel Weigner, rektor Karlovy University v Praze.
Jmenovaní vykonali své dílo s láskou a s pietou k velikému učiteli národů Janu Amosu Komenskému, duchovnímu zakladateli svobodných zednářů.

Naardenské Muzeum J.A. Komenského

seznamuje návštěvníka s jednou z největších postav českých kulturních dějin.  Tento významný český učenec – učitel národů, prožil posledních 14 let svého života v Nizozemí. Muzeum je současně vstupní bránou do mauzolea, které vytvořili roku 1937 slavní čeští výtvarníci té doby.

Stálá výstava a videofilm představuje Komenského jako všestranného učence. Ve světě je především znám jako pedagog a jeho nejznámější kniha je Orbis Sensualium Pictus (Svět v obrazech). Byl ale navíc činný jako teolog, politik, kartograf a zabýval se i přírodními vědami. Komenský byl ústřední osobou uvědomění a rozvoje české kultury.

Trvalá expozice nazvaná “Vivat Comenius” byla slavnostně otevřena 24. května 2006. Osm v kruhu umístěných panelů vypravuje příběh života Komenského. Každý panel se věnuje určitému údobí jeho života. Kruh panelů uzavírá obrazová projekce názorně doplňující jejich obsah. Představení provází hudba doby Komenského.
Muzeum organizuje několik výstav za rok a další činnosti, zaměřené na kulturu, dějiny, rodiště Komenského a jeho význam pro dnešní dobu.

http://www.comeniusmuseum.nl/