muzeum knihy
Muzeum knihy v zámku dr. Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou vzniklo v roce 1957 z podnětu známého knihovníka PhDr. Bohumíra Lifky ve spolupráci se Státní památkovou správou. Bylo umístěno v prelatuře bývalého cisterciáckého kláštera, dnes areálu restituovaného zámku Dr. R. Kinského, jejíž hlavní sál (bývalý refektář) je vyzdoben velkou freskou od malíře K.F.A.Töppera.

Od 1. 11. 2014 je expozice Muzea knihy UKONČENA bez náhrady!
Byla nahrazena stupidním Muzeem tzv. Nové generace.


Toto muzeum bylo naprosto ojedinělé nejen v České republice, ale i v Evropě.
Rozlohou náleží mezi největší zařízení tohoto typu na světě. Byla zde umístěna stálá expozice Národního muzea charakterizující vývoj knihy, knihtisku a knižní kultury, která byla řazena do 8 celků, chronologicky na sebe navazujících. Prohlédnout jste si mohli například maketu Rosettské desky, která byla darována Britským muzeem v Londýně, či Kapucínskou knihovnu - originál klášterní knihovny, ale i jiné poklady našeho písemnictví.
Muzeum bylo velmi oblíbeným cílem nejen školních výletů a výprav, ale i turistů, jak domácích, tak i ze zahraniční, zejména pak z frankofonních zemí.

Za koncem expozice stojí prý fakt, že zůstala desítky let beze změn a potřebovala nákladnou modernizaci, na kterou Národní muzeum nemá peníze. Ovšem na nové Muzeum nové generace peníze jsou? Takže za tímto skandálním rozhodnutím hledejme opravdu něco jiného a doufejme, že jednou se budou vinící zodpovídat, abychom se dozvěděli skutečnou pravdu.

muzeum knihy lis knihy

Doporučené knihy k muzeu:
Bláha, Richard, Přehled polygrafie, Praha 1964
Bohatcová, Mirjam a kol., Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990
Dyrynk, Karel, České původní typografické písmo, Praha 1925
Horák, František, Pět století českého knihtisku, Praha 1968
Kniha a národ 1939-1945, Praha 2004
Krecar, Jarmil, Řemeslo a umění v knize, Praha 1927
Menhart, Oldřich, Nauka o písmu, Praha 1954
Menhart, Oldřich, Tvorba typografického písma, Praha 1957
Nosovský, Karel, Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého, Praha 1927
Rambousek, Jan, Písmo a jeho užití, Praha 1953
Šalda, Jaroslav, Od rukopisu ke knize a časopisu, Praha 1968
Tobolka, Zdeněk, Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor, Praha 1949
Zach, Aleš, Kniha a český exil 1949-1990, Praha 1995