strahovska knihovna photography

Největší fotografie je zobrazena na 40 miliardách pixlů /obrazových bodů/. Uvidíte ji celou i písmena na hřbetech knih. Prostě zážitek.

Fotografie vznikla za pět dní z 2 947 fotografií a sestavil ji Jeffrey Martin ze společnosti 360cities. Další den fotografie prošly korekcí, dalších 111 hodin se fotka skládala v PC pomocí speciálního programu a pak se celé dílo cca dva dny retušovalo.

Vidět fotku online můžete na www.360cities.net

Strahovská knihovna byla založena v r. 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Strahovské knižní sbírky obsahují kolem 200 000 svazků, v nichž je odhadem 260 000 prací. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, ale i v přilehlých depositářích. Podstatnou část fondů tvoří staré tisky z let 1501-1800. Cenný je i fond prvotisků (přes 1500 svazků) a rukopisů (cca 3000 svazků), které se uchovávají ve speciální tresorové místnosti.

Více o Strahovské knihovně