muzeum knihy

Muzeum knihy v zámku dr. Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou vzniklo v roce 1957 z podnětu známého knihovníka PhDr. Bohumíra Lifky ve spolupráci se Státní památkovou správou. Je umístěno v prelatuře bývalého cisterciáckého kláštera, dnes areálu restituovaného zámku Dr. R. Kinského, jejíž hlavní sál (bývalý refektář) je vyzdoben velkou freskou od malíře K.F.A.Töppera.