fencl ivo v televizi
IVO FENCL / PUBLICISTA, SPISOVATEL

Nový Chesterton - znáte chytřejšího spisovatele?
Na mezinárodním veletrhu Svět knihy 08 v Praze jsem párkrát potkal Alexandra Tomského a jenom čirou náhodou si před jedním z těch setkání koupil jím do češtiny přeloženou knihu citátů z G. K. Chestertona. Tomský ony pasáže vybral z Angličanových článků… Líbí se mi podobné náhody a překladatel mi knihu podepsal plný energie i radosti a pohotově vylovil (a to rovnou z hlavy) i aforismus. Alkoholik i abstinent jsou na tom ve vztahu k alkoholu stejně. Oba ho vnímají jako drogu, smál se: „Vy jste ňákej smutnej!“ Měl pravdu - a když jsem sklopil oči k deskám knihy (Karmelitánské nakladatelství 2007, 304 stran), teprve jsem si povšiml celého znění titulu: Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona…

Stále skvělý Flaubert
V Praze jsem si (také úplnou náhodou) koupil i několik let starý výbor z Flaubertových dopisů Dílo je vše (Arbor vitae 2005). Nejčastější adresátkou těchto psaníček byla Louise Coletová, ale i George Sandová, Guy de Maupassant či Edmond de Goncourt. Poměrně extrémní Flaubertovy názory na psaní jsou známy, přesto či právě proto stojí jejich esence za projití. Cituji z dopisu na téma psaní paní Bovaryové: … byl velmi spokojený s mojí scénou líbání. Ale před tímto místem je jiné, jež obsahuje osm řádek a stálo mne pět dní práce.

Klasika v novém kabátě
Knižní veletrh na Výstavišti byl opravdu mezinárodní, a tak tu své dílo Bartleby a spol. (Garamond 2006) podepisoval i portugalský autor Enrique Vila-Matas (nar. 1948). Písař Bartleby je, jak známo, už klasická povídka Hermanna Melvilla (česky vyšla samostatně) o muži, který náhle odmítne účast na šedi svého světa a zemře. Vila-Matas vztáhl dnes tento „nečin“ na životy celé dlouhé řady spisovatelů, kteří se odmlčeli anebo dokonce zmizeli a kteří možná i udělali lépe, že v psaní nepokračovali. Pověstný J. D. Salinger je ovšem jenom jedním z nich…

Neutápějme se ale pouze v literatuře, ačkoli útěkem ona určitě není, číst znamená postavit se tváří v tvář skutečnosti v jejím nejkoncentrovanějším stavu, míní totiž ústy své hrdinky belgická spisovatelka Amélie Nothombová (nar. 1967 v Japonsku), autorka nejen loni u nás vydané knížky o vztahu krásky a ošklivky Antikrista (Garamond).

Biografie génia jménem Nikola Tesla
Ne, neutápějme se, a čtěme proto i sborník Davida Childerse Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy (DOBRA 2008). Autorem podstatné části textu je tu přitom sám titulní génius, a to díky pozoruhodné stati Problematika zvyšování energie lidstva (se zvláštním přihlédnutím k využití energie Slunce). Teslův moderní životopisec Marc Seifert, jehož kniha Nikola Tesla: vizionář – génius – čaroděj vyšla loni rovněž česky, přispěl sem dvěma závěrečnými kapitolami Teslovy laserové zbraně a paprsky smrti a Tajná historie bezdrátové komunikace, po čemž publikaci uzavírá přesný přepis dokumentů FBI o Teslovi. Bohužel ale plný navždy začerněných míst!

 fencl domek 600


Inspirující myšlenky...

Učitelé jsou – jak praví Platón o sofistech – ti z lidí, již slibují stát se lidstvu nejprospěšnějšími; ale oni jediní ze všech nejen nenapravují, co jim bylo svěřeno, nýbrž činí to ještě horším, a dávají si za to ještě platit. Kdyby se měla splňovat podmínka, již učinil svým žákům Pýthagorás, aby mu buď zaplatili, co žádá, anebo aby přísahali bohům, že mu zaplatí jeho námahu podle toho, jak vysoce si cení prospěch, jehož z jeho vyučování nabyli – tož by se páni učitelé divně na to dívali.
Michel de Montaigne