weil makanna

Na motivy románu dramatického románu vznikla nahrávka a CD z koncertu "Makanna" (I. Kosíková: "Makanna", J. Talich – dirigent, F. Brikcius – violoncello, J. Židlický – recitace, Talichův komorní orchestr),
který se konal pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla, v rámci 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (1900–1959) a Daniel Pearl World Music Days.Více o hudebním projektu a CD Makanna www.brikcius.com

brikcius

Málem zapomenutý román Makanna – Otec divů, židovského spisovatele Jiřího Weila, vypravuje dramatický příběh Hekima, falešného proroka, který je nejřív mocí zrazen, aby proti ni povstal a přisvojil si ji. Na pozadí historických událostí 7 století n.l. popisuje autor slavný vzestup cynika toužícího po moci, který je schopen strhnout na svou stranu dav a plně využít výhody, které tím získá.
KNIHA / Makanna – Otec divů, málem zapomenutý historický román Jiřího Weila

 Download album MAKANNA https://itunes.apple.com/us/album/kosikova-makanna/id673566753

Inspirující myšlenky...

Demokratická teorie obecně předpokládá, že společnost potřebuje žurnalistiku, která je přísným hlídacím psem těch, kdo jsou a chtějí být u moci, která je schopna vypátrat, co je pravda a co lež, a která dokáže představit velkou šíři osvícených názorů na důležitá témata dne. Toto vše nemusí dělat každé médium, ale mediální systém jako celek by měl občanům zajistit snadnou dostupnost této žurnalistické kvality. Jelikož mocní často chtějí informační tok ovládnout, je základním problémem svobodné společnosti, jak dokáže vytvořit mediální systém, který dá vzniknout čemusi, co se blíží demokratické žurnalistice..
Robert W. McChesney, Problém médií