weil makanna

Na motivy románu dramatického románu vznikla nahrávka a CD z koncertu "Makanna" (I. Kosíková: "Makanna", J. Talich – dirigent, F. Brikcius – violoncello, J. Židlický – recitace, Talichův komorní orchestr),
který se konal pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla, v rámci 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (1900–1959) a Daniel Pearl World Music Days.Více o hudebním projektu a CD Makanna www.brikcius.com

brikcius

Málem zapomenutý román Makanna – Otec divů, židovského spisovatele Jiřího Weila, vypravuje dramatický příběh Hekima, falešného proroka, který je nejřív mocí zrazen, aby proti ni povstal a přisvojil si ji. Na pozadí historických událostí 7 století n.l. popisuje autor slavný vzestup cynika toužícího po moci, který je schopen strhnout na svou stranu dav a plně využít výhody, které tím získá.
KNIHA / Makanna – Otec divů, málem zapomenutý historický román Jiřího Weila

 Download album MAKANNA https://itunes.apple.com/us/album/kosikova-makanna/id673566753

Inspirující myšlenky...

William Blake byl civilizovaný, opravdu civilizovaný. Civilizace je harmonie a úplnost. Rozum, cit, instinkt, fyzický život – Blakeovi se podařilo všechno tohle sladit v harmonické rovnováze. Když převládá jen jedna složka, je to barbarství. Člověk může být barbar intelektem i tělesně. Barbar duchem a cítěním stejně jako smysly. Křesťanství z nás udělalo duchovní barbary, a teď zase z nás věda dělá intelektuální barbary. Blake byl poslední civilizovaný člověk.
Aldous Huxley v knize Kontrapunkt