kratochvil milos spisovatel

Dobrý den.
Teď mám takovou trému jako nikdy. Proto jsem si to radši napsal...Tomáš Řízek je totiž precizionista, a jestli tady něco plácnu, tak bude po kamarádství, při fotbalu v Sedlčanech mi nepřihraje a - no radši to nebudu přivolávat.
Je mi ctí, že se mohu stát kmotrem téhle krásné knížky, kterou napsala Pavlína Krámská a kterou Tomáš Řízek ilustroval.
Čest to pro mě je, ale ono být kmotrem není jenom o poctě. Podle starých obyčejů na sebe kmotr bere i povinnosti, že se o svého kmotřence v případě  nutnosti nebo nouze postará. Takže kdyby se knížka málo prodávala, musel bych sáhnout do úspor a skoupit celý náklad!
To jsem nezačal dobře, co?
Pavlíno a Tomáši, promiňte.    
Já věřím, že se tohle nestane. To bych do toho kmotrovství nešel.
Je to povedená, krásná knížka.
Paní Krámská velkoryse napsala pouze tolik slov, aby odvyprávěla jenom část příběhu, a my si mohli ještě  spoustu věcí o klukovi a Měsíci dočíst v obrázcích. Tomáš Řízek si ten velký prostor zasloužil a užil si ho. K jeho obrazům se můžeme vracet a snad nikdy je úplně nevyčteme. Nebo nevykoukáme? Pokaždé se v nich dá najít něco nového, pokaždé nás zaujme jiná barva - podle toho, jakou máme právě náladu.
Hned při prvním prolistování mě zaujal ježek, se svým velikánským, barevným stínem. Jestli máme všichni barevné stíny a jenom my, Neřízkové, to ve své nedokonalosti nevidíme, tak by mohlo být na světě všechno ještě trochu veselejší, až se je taky vidět naučíme. Tohle se pokusím domyslet a zvládnout za domácí úkol. Teď už ale aspoň vím, proč má Tomáš na rozdíl ode mne skoro vždy dobrou náladu!
Obrázek ježka s velkým stínem je důležitý pro celou knížku, milé děti, milí milí!
V tom obrázku pan  Řízek moudře připomíná důležitou skutečnost - náš stín je po většinu dne větší, než my. Výjimkou je poledne, což je dobře, protože na něj nemusíme brát zřetel ani se ho bát a můžeme se v klidu naobědvat. Nemusíme si lámat hlavu tím, jestli někomu nestíníme, nebo jestli přikrčeně nestojíme ve stínu svého vlastního stínu.
A podobně jako se stínem je to i s velikostí fantazie. Mnohonásobně nás přerůstá na všechny strany. Co se týká snů a plánů, ale i obav.
O tom všem je tahle útlá knížka, v níž si jde malý kluk vlastně jen úplně  obyčejně lehnout do postele.
Přeji Klukovi a Měsíci úspěšnou cestu ke čtenářům a ke hvězdám.
Dobrou noc.

Miloš Kratochvíl
V Liberci 14.1.2014

kluk a mesicKluk a Měsíc | Text Pavlína Krámská | Ilustrace Tomáš Řízek | nakladatelství Baset 2013
Kluk a Měsíc, poetická knížka pro první čtení

Kniha „Kluk a Měsíc“ je volně inspirována básní „Jarní ráno“ čínského básníka Meng Haoran  孟浩然 (691 – 740 žijícího za dynastie Tang).
Když se v pokoji rozezní hodiny, Míša ví, že je čas spát. Sám si už vyčistil zuby a vklouzl pod peřinu. Maminka vešla do pokoje s pohádkovou knížkou a přisedla si blíž. V ruce jí šustí stránky, jak otáčí jednu po druhé. Tichý šustot papíru a klidný maminčin hlas Míšu rychle uspává, snad usne i sama noc, co se v černém kabátu přitiskla k oknu, aby slyšela její vyprávění. Míša, hračky i noc tiše oddychují. Jen kulatá Země se stále kolem své osy otáčí, přes den k Slunci čelem, v noci k Slunci zády. Do rána budou všichni spát. Opravdu všichni? Míša dnes nemá klidné spaní.


Myšlenky z knih

Věřit si jako rodiče je stejně důležité - a stejně náročné - jako důvěřovat našim dětem.
Wendy Priesnitz