lesley keen video

Velmi zajímavá experimentální videa skotské animátorky Lesley Keen, vznikající ve spolupráci se skladatelem Tomem Renniem.


Lesley Keen má více než 25 let zkušeností s výrobou animace pro televizi, s rozvojem interaktivních produktů a obsahů pro weby a mobilní platformy. Tento projekt založila v roce 2000.

Možná vás při sledování filmů napadne, že naše smysly a vědomí jsou pořád na cestě, na které se rozvíjíme, pokud jsme dostatečně bdělí. Nic není definitivní, nic není ukotveno ve sterotypu našich životů, vše je energie bez jakéhokoliv omezujicího prostoru.

Další videa jsou na:
Total Immersion https://www.totallyimmersed.com
Vimeo https://vimeo.com/totallyimmersed

Dreamtime - Dance of the Shaman

Inspirující myšlenky...

Dolanský mlýn najednou se zastavil. Byloť to ponejprv zas po třiceti letech. Tenkrát zemřel starý mlynář, dnes jeho syn. Mlýn dolanský dle starého obyčeje se zastavil při posledním pána svého vzdechnutí a celé okolí nad nenadálým, neobvyklým tím tichem takřka zkamenělo. Štěpy v sadě, obalené květem růžovým a bílým, podivením sebou ani nepohnuly, větřík jasnou hladinu rybníka po celé ráno dovádivě rozzčeřující úžasem zatajil dech, šepotavé rákosí ostýchavě oněmělo. V olších u potoka to utichlo jako v kostele. Strnadi a drozdové o závod v lupenatém jich chládku prozpěvující ani tam již netíkli, co jim selhal průvod ze mlýna. A čáp jako starý mudrc okolo vody zamyšleně se procházeje, zůstal zaraženě na jedné noze stát; nedůvěřivě zíral k mlýnu, jakoby očekával, že bílé to stavení, oblité nejzlatějším slunéčkem májovým, asi tak neočekávaně zmizí, jako v něm zanikl klepot veselý…
Karolina Světlá, Kříž u potoka