World-Digital-Library

Mapa světa je zobrazena na úvodní stránce webového portálu
www.wdl.org a podle ní lze vyhledávat digitalizované rukopisy, knihy, mapy, architektonické plány, zvukové záznamy či filmy, které byly poskytnuty partnerskými knihovnami. Jedná se o projekt, který kandiduje na světovou jedničku ve své oblasti.

Každá položka je provázená stručným, ale výstižným informačním textem, přes odkazy se lze snadno proklikat na časově nebo tematicky příbuzné artefakty. Nebo je lze vyhledávat přímo - podle data vzniku, místa původu, tématu, druhu dokumentu nebo instituce, která je uchovává.

Vzhledem k obrovskému záběru (od 8000 let př.n.l. do současnosti) představuje dnes knihovna jen zlomek dokumentů – celkem 1257.
Nicméně klade se důraz kvalitu zpracování, v čem se Světová digitální knihovna liší od ostatních podobných internetových projektů, kterými jsou: Europeana, Google Books, Projekt Guttenberg

Vše naleznete v sedmi jazycích (arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině portugalštině, ruštině a španělštině).

Záměr duchovního otce, ředitele washingtonské Kongresové knihovny Jamese Billingtona bylo vytvořit databanku, obsahující vůbec nejdůležitější prameny ze všech oblastí světa. Spolehlivý a dostupný zdroj informací pro studenty, vědce a zájemce o světovou historii, který by vzájemně představoval a sbližoval i vzdálené kultury.

Česko je zatím zastoupeno:
fotografiemi Pražského hradu, Národního muzea a Pravčické brány,
Manifestem k Československému lidu v Americe
Rukopisem Codex gigas neboli Ďáblova bible, manuskript z Čech 13. století, uloupený v Praze Švédy za třicetileté války.

Link na portál: www.wdl.org

Inspirující myšlenky...

Mohli byste předpokládat, že lidmi určenými k vykonávání té řezničiny se opovrhuje! Ne. Zahrnují se poctami! Oblékají se do látek zářivých barev a zdobí se zlatem; na hlavě nosí chocholy z peří, na prsou ozdoby; a udělují jim vyznamenání, odměny a tituly všeho druhu. Jsou hrdí, vážení, ženy je milují, dav je oslavuje jen proto, že jejich posláním je prolévat lidskou krev! Nosí po ulicích své smrtící nástroje a chodci v občanských tmavých šatech se na ně závistivě dívají. Poněvadž zabíjet, to je zákon, který příroda uložila do srdcí lidí! Nic není tak krásné a úctyhodné jako zabíjení!
Guy de Maupassant, Šílenec