KRAMERIOVA CENA ANM
Tato literární cena založená v roce 2015 je udělovaná od roku 2016 Asociací nezávislých médií (ANM), která se vymezuje jako sdružení autorů a médií stojících mimo tzv. hlavní proud. Krameriova cena nemá jediného vítěze, ale vždy skupinu několika oceněných. Letos jich bylo sedm.

V roce 2020 byli oceněni:
Jan Keller, komentátor deníku Právo. Za vynikající a dlouholetou analytickou publicistiku
Benjamin Kuras, spisovatel. Za mimořádné celoživotní dílo v publicistice a v literatuře faktu
Ivan Hoffman, komentátor. Za dlouholetou vynikající komentátorskou tvorbu
Gustáv Murín, přírodovědec. Za investigativní publicistiku a literaturu faktů
Lubomír Huďo, novinář. Za aktivní tvorbu v oblasti mediální kritiky
Ludovít Štefko, novinář. Za aktuální publicistiku a literaturu faktů
Josef Habas Urban, novinář. Za investigativní publicistiku a literaturu faktů

V porotě zasedli:
Tomáš Kňourek, místopředseda Rady Českého rozhlasu
Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes
Radomír Pekárek, šéfredaktor První zprávy.cz
Jaroslav Bašta, politik, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině
Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, zakladatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, bývalý ředitel Úřadu vyšetřování ČR, a v letech 1993–1994 prezident Policie ČR

5. ročník Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku 2020 / Pořádá Asociace nezávislých médií
Více: https://krameriova-cena8.webnode.cz/
30.6. 2020 Michnův palác, Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1


RaptorTV.cz, kamera Jan Dolens


Myšlenky z knih

Argumentační klam (též řečnický trik) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné porušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů. Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravidla jej nezastává). Ten demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat. Např.: Zastánci potratů vám budou tvrdit, že jít na potrat je levnější, než kupovat výbavu pro dítě. To je ale zjevný nesmysl – do ceny potratu je totiž třeba započítat i nezbytnou hospitalizaci, nemluvě o tom, že na výbavu pro novorozence naše vláda nabízí zvláštní sociální příspěvky. Je tedy jasné, že neexistují žádné rozumné důvody, proč potraty povolovat.
František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů