srut pavel veletrh

Státní cena za literaturu pro rok 2015
Pavel Šrut za dosavadní dílo

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2015
Hanuš Karlach za dosavadní dílo

Cena MK za přínos v oblasti divadla
Jaroslav Vostrý za celoživotní přínos k rozvoji divadelního umění, metodiky a teorie, zejména s přihlédnutím k působení v Činoherním klubu ve druhé polovině šedesátých let a k pedagogické a vědecké činnosti na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění

Cena MK za přínos v oblasti hudby
Ivana Loudová za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace

Cena MK za přínos v oblasti výtvarného umění
Ludvík Hlaváček za dlouhodobé neochvějné občanské postoje, soustředěnou teoretickou a kurátorskou činnost a stále aktuální podnětné působení na české i mezinárodní scéně současného výtvarného umění

Cena MK za přínos v oblasti architektury
Otakar Kuča za celoživotní jedinečné dílo v krajinářské architektuře a citlivou kontextuální kultivaci veřejného prostoru

Cena MK za přínos v oblasti kinematografie a audiovize
Miroslav Ondříček in memoriam
Drahomíra Vihanová 


Myšlenky z knih

Čím živíš svou mysl je stejně důležité jako to, čím živíš své tělo, protože čím se živíš, tím se stáváš.
Gena Norrisová