BIB bienale-ilustracii-bratislava

GRAND PRIX

EVELYNE LAUBE a NINA WEHRLE, ŠVAJČIARSKO
VEĽKÁ POTOPA

ZLATÉ JABLKO BIB

pani RONG YU, ČÍNA
VTÁK V OBLAKOCH

pán NOBUHIKO HAIJIMA, Japonsko
POČUJEŠ TENTO ZVUK?

pán CHIKI KIKUCHI, Japonsko
BIELA MAČKA, ČIERNA MAČKA

pani IN-KYUNG NOH, Jižní Korea
PÁN TUTTI A STO VODNÝCH KVAPIEK

IRMA BASTIDA HERRERA, Mexiko
ČÍTANIE, KOMPLIMENTY A CHVÁLA RADOSTI Z ČÍTANIA

PLAKETA BIB

STELLA DREIS, Nemecko
ROZPRÁVKY BRATOV GRIMMOVCOV

RENATE HABINGER, Rakousko
SÚ TU TIGRE
SPI UŽ MALÁ ŤAVA

DANIELA OLEJNÍKOVÁ, Slovensko
V MELÓNOVOM CUKRE
TRINÁSŤ

ÁNGELA CABRERA MOLINA, Španělsko
HAMELIN

pani IRAIA OKINA, Španělsko
MESIAC SA PREBUDIL

ČESTNÉ UZNANIE PRE VYDAVATEĽSTVO ZA INOVÁCIU

FAKULTA UMĚNÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ, Česko
MARTIN RAUDENSKÝ: DARMO MLUVIT

ČESTNÉ UZNANIE PRE VYDAVATEĽSTVO ZA MIMORIADNY VYDAVATEĽSKÝ POČIN

MARIA CHRISTANIA, Indonesie
pani MARIA CHRISTANIA: JERRY GIRAFFRE AND THE GIANT BUTTER COOKIE

QUILOMBO, Čile
COSMOGONÍAS

AMANUENSE, Guaatemala
pán JAIME GAMBOA, pani WEN HSU-CHEN (Kostarika): EL CUENTO FANTASMA

CENA DETSKEJ POROTY

pán GI-HUN LEE, Jižní Korea
PLECHOVÝ MEDVEĎ

CENA PRIMÁTORA HL. MESTA BRATISLAVY
slovenskému výtvarníkovi, ktorý sa zúčastňuje na Bienále ilustrácií Bratislava 2013
PETER UCHNÁRVíce o Bineále: http://www.bibiana.sk

ZOZNAM NOMINOVANÝCH ILUSTRÁTOROV NA 24. ROČNÍK BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2013
Zuzana Bočkayová – Bruncková
Maja Dusíková
Dušan Kállay
Martin Kellenberger
Jana Kiselová – Siteková
Peter Kľúčik
Vladimír Král
František Lipták
Juraj Martiška
Katarína Macurová
Martina Matlovičová – Králová
Svetozár Mydlo
Daniela Olejníková
Katarína Slaninková
Peter Uchnár

ČLENOVIA poroty
Mgr. Viera Anoškinová, vedúca Sekretariátu BIB
Akad. mal. Miroslav Cipár, ilustrátor
PhDr. Ľubica Ďurišinová, Sekcia umenia a štátneho jazyka MK SR
PhDr. Zuzana Jarošová, generálna komisárka a predsedníčka Medzin. komitétu BIB
Mgr. Martin Kellenberger, ilustrátor
Mgr. Janka Motyčková, generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR
JUDr. Dušan Roll, čestný predseda Medzinárodného komitétu BIB
Ing. Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU, predseda poroty
Akad. maliar Peter Uchnár, ilustrátor
Mgr. Timotea Vráblová, prezidentka Slovenskej sekcie IBBY