BIB bienale-ilustracii-bratislava

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava, ktorý sa začal v pondelok 6.októbra vyvrcholil v piatok 10. októbra odovzdávaním cien v kine Lumière v Bratislave.

Počas festivalu videli diváci vyše 250 animovaných filmov z celého sveta v kine Lumière, v kine Mladosť a v kine 35 mm na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.
Bolo uvedených 56 súťažných filmov z 27 krajín za mimoriadneho záujmu i spontánneho ohlasu takmer 10.000 detských divákov.

Na festivale pracovala Medzinárodná porota v zložení:
Predseda Jean-Luc Slock (Belgicko), Laurent Million (Francúzsko), Ferenc Mikulás (Maďarsko), Zuzana Alnerová (Slovensko, reprezentantka UNICEF), Michal Žabka (Česká republika), Peter Glocko (Slovensko, reprezentant Literárneho fondu), Vladimír Malík (Slovensko).

Z rozhodnutia Medzinárodnej poroty BAB 2014 boli udelené tieto ocenenia:

Cenu Viktora Kubala za najlepší film v súťaži získal film Moja mama je lietadlo, režisérky Júlie Aronovej (Ruská federácia), za silný príbeh, originálne výtvarné stvárnenie a dojemnú poetickú dimenziu pre deti ako aj dospelých.

Porota sa rozhodla udeliť Mimoriadnu cenu v súťaži filmu Strážca priehrady, režisérov Roberta Kondo a Daisuke ´Dice´ Tsutsumi (USA), za špecifické výtvarné stvárnenie, ktorý filmu dodáva originálnu atmosféru a za scenár, ktorý vyjadruje univerzálne ľudské hodnoty a akceptovanie rozdielov.

Cenu UNICEF získal film Zebra, režisérky Julie Ocker (Nemecko), za originálne vyjadrenú myšlienku akceptácie odlišnosti, výtvarnú jednoduchosť a komunikatívnosť.

Cenu Sv. Vojtecha za najlepší film z krajín Višegrádu získal film V kruhovom lese so štyrmi rohmi / Maminti, malá zelená víla, režisérky Márie Horváth (Maďarsko), za adaptáciu skvelých ilustrácií do podoby animovaných postáv v 3D.

Porota sa rozhodla udeliť Mimoriadnu cenu za film z krajín Višegrádskej štvorky Zbohom, farba sivá - zo seriálu Mimi a Líza, režisérky Kataríny Kerekesovej, za krásne výtvarné stvárnenie a zvlášť za začlenenie postihnutého dieťaťa ako jednej z hlavných postáv do príbehu tohto seriálu.

Prémiu Literárneho fondu získal režisér zo Slovenska Martin Smatana za film Rosso Papavero, za nápadité stvárnenie témy a výborné zvládnutie techniky bábkovej animácie.

Cenu detského diváka podľa diváckej ankety na BAB 2014 získal film Miesto na metle režisérov Maxa Langa a Jana Lachauera z Veľkej Británie.


V nesúťažnej časti XII. ročníka festivalu BAB 2014 boli udelené ďalšie ocenenia:

PRIX KLINGSOR za celoživotné dielo významnej svetovej osobnosti animovaného filmu, výtvarníkovi, animátorovi, scenáristovi a režisérovi Witoldovi Gierszovi (Poľsko).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníčke, animátorke a režisérke Márii Horváth (Maďarsko).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu animátorke a režisérke Vlaste Pospíšilovej (Česká republika).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu scenáristke, spisovateľke a dramaturgičke Anne Minichovej in Memoriam (Slovensko).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Ivanovi Popovičovi (Slovensko).

Súčasťou festivalu bol aj 2. ročník súťaže pre deti vo flipbookoch (jednoduchá forma animácie v školských zošitkoch), ktorej sa zúčastnilo 60 detí.


PRIX KLINGSOR výtvarníkovi, animátorovi, scenáristovi a režisérovi Witoldovi Gierszovi (Poľsko) – cenu odovzdal Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY a riaditeľ festivalu
 
 
ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO výtvarníčke, animátorke a režisérke Márii Horváth (Maďarsko)

 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO animátorke a režisérke Vlaste Pospíšilová (Česká republika)


ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO scenáristke, spisovateľke a dramaturgičke Anne Minichovej in Memoriam (Slovensko)


ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Ivanovi Popovičovi (Slovensko) – cenu odovzdala Klára Brunovská


MIMORIADNA CENA za film z krajín Višegrádu - Zbohom, farba sivá - režisérke Kataríne Kerekesovej (Slovensko) – cenu odovzdal Jean-Luc Slock, predseda medzinárodnej poroty


PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za film Rosso Papavero režisérovi Martinovi Smatanovi (Slovensko)


Cena detského diváka - Miesto na metle, réžia Max Lang a Jan Lachauer (Veľká Británia)


Hlavná cena festivalu – Cena Viktora Kubala - Moja mama je lietadlo, réžia Júlia Aronová (Ruská federácia)


Mimoriadna cena v súťaži - Strážca priehrady, réžia Daisuke ´Dice´ Tsutsumi a Robert Kondo (USA)


Mimoriadna cena za film z krajín Višegrádu - Zbohom, farba sivá, zo seriálu Mimi a Líza, réžia Katarína Kerekesová (Slovensko)


Cena UNICEF - Zebra, réžia Julia Ocker (Nemecko)


Cena Sv. Vojtecha za najlepší film z krajín Višegrádu – V kruhovom lese so štyrmi rohmi / Maminti, malá zelená víla, réžia Mária Horváth (Maďarsko)


Prémia Literárneho fondu – Rosso Papavero, réžia Martin Smatana (Slovensko)