kallay don quichot

Již před časem vydalo slovenské nakladatelství Buvik titul Vladimíra Hulpacha Pribehy zo Shakespeara a nyní tuto řadu pokračuje titulem Pribehy Dona Quichota, které rovněž převyprávěl Vladimír Hulpach.
Ať už jsme nebo nejsme stoupenci převyprávění klasických děl, nutno přiznat, že doprovodné ilustrace obou titulů od Dušana Kállaye jsou skvostné a že knížky působí velmi příjemně a rozhodně mohou být pomůckou studentům, kteří zkrácená a převyprávěná díla uvítají.

Pribehy Dona Quichota / prevyprávěl Hulpach / Ilustrace Dušan Kallay / vydal Buvik, 2017

kallay don quichot sancho panza


shakespeare 450 1

Inspirující myšlenky...

Svět pro mne se začíná na mém psacím stole, a ne u zelené tabule ženevské konference; svět truhlářského tovaryše dole na dvorku je v prvé řadě zalidněn truhláři, prkny, kobylkou, jež přiváží prkna, a tak dále; náš svět, to jest náš skutečný, epický, morální svět sahá tak daleko, jak daleko sahá naše osobní zasahování myšlenkou nebo skutkem. Nuže, záleží zcela na nás, jakou hodnotu dáme této skutečnosti; do velké míry záleží na nás, co z tohoto světa uděláme.
Karel Čapek, studie z doby univerzitní