vrastil szopar tit

Česká dobrodružná ilustrace nemá tři, ale nejméně čtyři krále. Zdeňka Buriana, Bohumila Konečného, Gustava Kruma a... Jaromíra Vraštila. Prvně jmenovaná trojka se monografií už dočkala. Burian dokonce víckrát. Na Vraštila však došlo až díky stejnojmenné publikaci (232 stran) Vladimíra Prokopa, který už dal dohromady právě četné práce o Burianovi i jednu stejně průkopnickou o Krumovi.

gobelin ceskoslovensky len
České tapiserie měly ve světě zvuk. Dnes ale tradiční umění zaniká. Existují pouze dvě dílny: Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí a Ateliéry tapisérií založené Marií Teinitzerovou v Jindřichově Hradci (od roku 1910), dnes prezentovány v Domě gobelinů.

pohadkovy klasek 1
Semelková vybrala z nepřeberné studnice českých známých i méně známých pohádek a říkadel a sjednotila je příběhem malé školačky Viktorky a jejího bratra „ještě školkaře“ Viktora

kolibal stanislav portret
Stanislav Kolíbal představuje zásadní osobnost české umělecké scény od druhé poloviny 20. století až po současnost. Označení jeho práce jako sochařské je do té míry nevyhovující, v jaké tento druh vizuálního umění prošel v posledních padesáti letech zásadními proměnami své formy a svého smyslu.