majakovskij detem kniha

V českém prostředí, zvláště v tom ideologicky protiruském, jsou knížky Majakovského (19.7. 1893 – 14.4. 1930) už neznámé. A to dokonce i jeho verše určené dětem.  Prezentovaná knížka je Tauferův překlad veršů, říkánek, glos, agitek a hesel Vladimíra Majakovského. V ruském prostředí, na rozdíl od českého, ve kterém je velký problém publikaci „Dětem“ vůbec sehnat, jsou básníkovy dětské práce stále čteny a jsou také oblíbené.


V ruském prostředí vyšla kniha Dětem (Детям) v roce 2011.
Jedná se o jedno z nejnovějších a nejúplnějších vydání Majakovského veršů pro děti,  Tato knížka obsahuje celkem osm básní, a to skladby „Что такое хорошо и что такое плохо“, „Майская песенка“, „Что ни страница, то слон, – то львица“, „Возьмем винтовки новые“, „Конь-огонь“, „Мы вас ждем товарищ птица, отчего вам не летится?“, „Эта книжечка моя про моря и про маяк“, „Кем быть?“.

majakovskij detem Pachomov 3
Drobek syn
                se zamyslel,
bradu o pěst opřel:
- Táto, copak je to
                          z l e
a co je to
              d o b ř e ?
To, co táta
               poví mu,
ať i děti vědí.
Dal jsem proto
                     do rymů
jeho
      odpovědi:

Když je vítr
                ošklivý
anebo
        když leje,
tohle -
         to snad každý ví -
pro vycházky
                  zlé je.

Sprchlo -
             a už neleje.
Slunce
         nebem letí.
Tohle
       velmi dobré je
pro velké
             i děti.
-----------
Já chlapcem nezůstanu,
sílím a rostu.
Čím budu, čím se stanu,
až povyrostu?

Průvodčí svou práci má -
šofér hezčí jistě.
Řídit - to mě zajímá.
Naučili byste...?

Automobil se řítí
a houká do ulic.
Jsem šofér znamenitý,
mne nezastaví nic.
Já vozím všemi směry.
Nasedejte a jedu!
Dovezu psažéry
bez kolejí až před dům.
Kou-
        kám,
hou-
      kám:
Ne-
     lez
         ty
do
    ces-
          ty!

V básních se vyskytují reminiscence na minulý socialistický režim.
Iteligentní Majakovský však brzy začal vidět nedostatky toho, co se skutečně děje. To byl jeden z důvodů, proč mnoho lidí proti němu brojilo, nechápali o čem píše, protože byl jiný než slepý dav. Přesto Majakovskij v ideu socialismu věří a plně ji podporuje. Z tohoto důvodu by některé prvky jeho díla mohly být považovány za problematické (z pohledu dnešních ideologů). Jedná se především o zdůrazňování tématu práce, jejího kolektivního charakteru. V dílech kupodivu vystupují pracující lidé, kteří budují a chrání nově vytvořeného společenství. Děti jsou v literatuře vedeny ke zvídavosti a aktivnímu podporování společného a družstevního vlastnictví. Pokud se zamyslíme nad podstatou současného společenského a politického dění, pak velmi lehce zjistíme, že ani to dobré z té doby není dnes podporováno.

majakovskij detem Pachomov

Nedostupnost knížky v Česku není dána rokem vydání, ale je názornou ukázkou odsuzování všeho, co je spojeno s dobou socialismu.
Ale naštěstí nastupující generace dokáže v mnoha případech jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a oprostit od současné nekritické ideologie, která je paradoxně velmi blízká násilné komunistické propagandě a s demokratickým myšlením má jen málo společného. Např. arogantní až nenávistné projevy vůči ruské kultuře a Rusku vůbec prof. Putny v DVTV (únor 2015) nebo pokusy zakázat vystupování ruských umělců v Česku etc.

Nehledě na to, že výše uvedené prvky básní jsou velmi úzce spjaty s minulým režimem, který je v současné době vnímám v negativním světle, neshledáváme žádný důvod k tomu, proč by skladby měly být nějakým způsobem perzekuovány, popřípadě by je děti neměly vůbec číst. Mnohé se totiž nachází pouze v podtextu a často je zapotřebí tzv. umět číst mezi řádky, abychom náznaky na „dobu minulou“ rozklíčovali. Navíc malé čtenáře, dle našeho názoru, při četbě zajisté nebude zajímat, zda je v díle propagováno to či ono, co je z dnešního pohledu „negativní“.
Pravděpodobně si různých náznaků propagandy ani nevšimnou a svoji pozornost zaměří spíše na to, že by také během sobotního dopoledne s otcem chtěli chodit po továrnách a vyrábět společně hračku a pak se jí chlubit před ostatními, či by rádi navštívili Afriku a poznali všechna zvířata, o kterých četli, vyfotili si je a pak ukázali mamince, která by na ně byla pyšná, jak jsou šikovní, nebo že by se jednou také chtěli prohánět autem po městě jako v poemě „Кем быть?“ apod.
Citace z velmi slušné diplomové práce Petry Vystavělové z roku 2013.
Vladimir Majakovskij – poetika a vývoj poezie pro děti v kontextu 1. poloviny 20. století

Majakovskij dětem / Vladimír Majakovskij / překlad: Jiří Taufer / ilustrace: Alexej Pachomov / Nakladatelství: Státní nakladatelství dětské knihy, 1953
Naturalistické ilustrace sovětského výtvarníka Pachomova ovlivňovaly od konce 40. let 20. století i československou knižní grafiku.

majakovskij detem Pachomov 2

Vladimir Vladimirovič Majakovskij (* 19.07. 1893; + 14.04. 1930)
byl ruský prozaik, básník a dramatik. Považuje se za zakladatele ruského futurismu, který na velmi dlouhou dobu ovlivnil celou sovětskou literaturu. Psal také filmové scénáře a dětskou literaturu.
„K malování je třeba mít atelier, plátno, barvy a mnoho jiných věcí, ale verše si mohu psát do zápisníku, do sešitku a kdekoliv. Budu básníkem.“  Tato slova Majakovskij žertem odpověděl své matce poté, co ho vyloučili z umělecké školy a ona mu domlouvala, aby se ji přeci jen pokusil dokončit.

Inspirující myšlenky...

Nikdo vlastně neví, kdo Chan Šan byl. Je tu pár starých pamětníků, kteří ho znávali. Říkají, že to byl chudý člověk, povahou blázen. Žil prý sám v horách zvaných Mrazivé hory, Chan-šan. Vypadal prý jako tulák. Jeho tělo i tvář byly zestárlé a vrásčité. Avšak v každičkém slově, které vypustil z úst, byl hluboký smysl a vyjádření nejjemnější podstaty věci, jen dokázal-li se kdo nad ním hlouběji zamyslet. Cokoli vyřkl, obsahovalo cit pro Tao, pro jeho veliká nejskrytější tajemství. Jeho čapka byla zrobena z březové kůry, jeho šaty byly rozedrané v cáry a na nohou měl dřeváky. Tak ti, kteří jsou nuceni tak činit, skrývají i stopu po sobě. Někdy nepochopitelný, někdy příjemný, vždy byl přirozeně šťastný sám ze sebe. Jak by ho však někdo, kdo sám není moudrý, mohl ocenit a pochopit?
Předmluva k Chan Šanovým básním od pana Lü Čchiou Jina