mrazkova slon mravenec obal kniha pro deti

V roce 2012 vydalo nakladatelství Baobab další reedici z roku 1980 této vynikající autorky Co by se stalo kdyby, v roce 2009 to byla novinka Píseň mravenčí chůvy, v roce 2007 to byly knížky dvě Můj medvěd Flóra a z nakladatelství Grantis knížku Haló, Jácíčku a v roce 2005 dvě literární ukázky ve výboru Gabriela Dubská dětem). Další čtyři reedice připravil Grantis od roku 2002. Je to málo nebo moc u tak skvělé autorky pro děti? Obě knížky, které zde připomínáme, jsou půvabné a „zvířátkové“. V obou se prolíná lyrika s epikou. A v obou autorka na osudech zvířátek seznamuje nejmenší čtenáře se světem kolem sebe, se základními otázkami života.

První z nich je knížka Slon a mravenec, kterou vydalo nakladatelství Grantis. Je to příběh o protikladech, toleranci a o lásce. České národní pohádky jsou obydlené princeznami a chasníky, ale i trpaslíky a obry. Tady ale není nikdo takový.

mrazkova slon mravenec ilustrace

Hlavními hrdiny knížky jsou veverka, slon a mravenec, kteří žijí společně v jeskyňce a jejich soužití není vůbec snadné. Vždyť jsou každý tolik jiný! Ale přesto: "Poslyš, veverko, řekla jednou veverce jiná veverka, copak je tohle za hospodářství, ten slon je pro tebe moc velký a ten mravenec je přece pro tebe moc malý, odstěhuj se od nich! Ale veverka řekla: Co tě napadá, co bych si bez nich počala, vždyť já je mám  ráda!"

mrazkova muj medved flora obal

Druhá z knížek vypráví obrazem a slovem příběh "druhého života" jednoho odhozeného plyšáka a jmenuje se Můj medvěd Flóra.
Hlava mu sice visí na poslední nitce, má natržené ucho, je zoufale špinavý a mokrý, ale autorka svěří Flóru do náruče rodiny, v níž mají všichni velké pochopení: jednak pro krásy starého světa a jednak pro dětskou fantazii. Právě ta uvede do pohybu příběh, respektive sled situací, v němž se hračka navlečená do komických růžových šatiček a s prvorepublikovou hučkou na hlavě, stane málem plnoprávným členem domácnosti – nejen že se koupe ve vaně a suší u topení, ale nechá se krmit buchtami a jablky, drnká na kytaru, čte z knížek, zasněně si prohlíží mapu Austrálie, kde se vesele prohánějí její předobrazy.
A jednoho dne dokonce rodiče vyloví ze schránky dopis, jehož adresátem je právě Flóra. To je důvod k cestě: z garáže se vyveze bílý trabant, tatínek půjčí medvědovi na chvíli řízení a "Flóra šněruje".

mrazkova muj medved flora ilustrace kniha

Autorka Daisy Mrázková sice příběh, prvně vydaný Albatrosem v roce 1973, určila dětem od čtyř do šesti, ale v jejím výtvarném rukopise se nezapře zkušenost s malířským světem "dospělých": a to jak v barevnosti a tvarosloví, tak v některých motivech.

mrazkova muj medved flora

Daisy Mrázková / SLON A MRAVENEC / Ústí nad Orlicí : Grantis, 2007. 2. vydání (1. vyd. Albatros, 1982)

Svět hrdinů Daisy Mrázkové, mimochodem v 70. letech jedna z průkopníků žánru bilderbuchu u nás, je křehký, plný drobných událostí.
Věci mají své osudy, které jsou dětskými hrdiny prožívány intenzivně jako jejich vlastní. Z každého příběhu je cítit lidská účast, vztah k věcem, přírodě, lidem. Autorka objevuje v dětech to vzácné, co se pak časem a věkem zasouvá na dno lidského nitra: něhu, cit, touhu po volnosti, smysl pro čest a spravedlnost. Svým čtenářům se nepodbízí, jen jim vypráví, sděluje, učí je vidět, slyšet, cítit a rozumět. Svými knihami jakoby hledala cestu z citové chudoby dnešního světa.

Daisy Mrázková / MŮJ MEDVĚD FLÓRA / Praha : Baobab, 2007. 3. vydání (1. vyd. Albatros, 1973)


Myšlenky z knih

Svého času Voltaire prohlásil, že co je příliš hloupé na to, aby to bylo řečeno, to se zpívá. Dnes klidně můžeme říct, že co je příliš hloupé, aby to mohlo být napsáno, to je zfilmováno.