provance knihy hornicek pagnol petrarca
Znám mnoho lidí, kteří okouzlení knihou Miroslava Horníčka Jak hledat slunce vyrazili v jeho stopách do Provence. Toulat se jižní Francií není dnes tak romantické jako za časů Pagnola nebo Daudeta, ale je pořád co vidět.

dvorak vreteno osudu
Název Vřeteno osudu je pochopitelný, jen bych rád věděl, kolik lidí ví, co to takové vřeteno je a jak vypadá. Díky muzeím snad někdo odliší to vřeteno kolovratu od vřeten jiných.
I jinak jsou básnické obrazy v knize rozmístěny pečlivě, a ladí s dobou knihy, vybavuju si věčně bijící srdce hluboko pod zemí, stačí přitisknout dlaň a ucítíme ho…

zamjatin my
Zamjatinův román My je prvním skutečným vizionářským dílem varující lidstvo před absolutní moci nad jedincem. Ve svém důsledku ovlivnilo dílo další velikány jako byl Huxley, Orwell, Vonnegut, Boyle a další. Orwell sám přiznává, že četba Zamjatina ve francouzštině ho inspirovala k napsání své legendární knihy 1984.

musil muz bez vlastnosti
Kniha Roberta Musila (6.11.1880 – 15.4.1942) Muž bez vlastností, má strhující románové vlastnosti: názornost byť v nesmyslových reflexích, radostnost až k tančící rozpustilosti, zevrubný humor, který se sotva na jednom, dvou místech sníží k lehké humoričnosti, a především bohatství a vtip srovnání a obrazů, jaké nemají v německé literatuře sobě podobných přinejmenším od Gottfrieda Kellera.

Inspirující myšlenky...

Kromě pozvání na vyšetření by proto měl každý občan dostat do schránky také doporučený dopis s černým pruhem a sdělením: "Otrávil jsi vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil jsi půdu, teď jíš potraviny, které z ní vzešly. Otrávil jsi vodu, teď ji piješ. Otrávil jsi mezilidské vztahy, teď v nich žiješ. Tak už se proboha zastav, nebo tady končíš!". Takovou zprávu dnes bohužel dostávají hlavně lidé citliví, kteří se na otravě vztahů a životního prostředí podílejí nejméně.
Jan Hnízdil: Zaříkavač nemocí