listopad frantisek poet

František Listopad v cyklu výpovědí českých osobností Vzkaz.

František Listopad (*1921) je český a portugalský spisovatel, básník, esejista, kritik, překladatel, novinář, divadelní a televizní scenárista, režisér. V Portugalsku je známý jako Jorge Listopad. Publikuje od roku 1938.
Po roce 1941 se podílel na domácím odboji. Po válce spoluzakládal deník Mladá fronta, v němž řídil kulturní rubriku. Byl součástí uskupení tzv. dynamoanarchistů. V téže době studoval na FF UK estetiku a literární vědu.
Po únoru 1948 se nevrátil z Francie. V roce 1959 se přestěhoval do Portugalska, kde v současnosti žije a pracuje. Byl mimo jiné ředitelem Národního divadla v Lisabonu. V Portugalsku též spoluzaložil vysokou filmovou a divadelní školu.

Inspirující myšlenky...

Rozmnožovat se chtějí všechny druhy, ale zatímco každý jiný druh zastaví své množení, když překročí únosnou kapacitu svého ekosystému, Lidé využívají technologie k tomu, aby únosnou kapacitu planety zvýšili pro svůj vlastní druh (a pro několik jiných, které vykořisťují) na ještě vyšší úroveň spotřeby. Jsou dokonce s to odvracet všechny nakažlivé choroby, jež udržují populace ostatních druhů v snesitelném množství.
Gaia Liberation Front