antologie poezie deti

Čítárny doporučují tři starší, ale velmi zdařilé básnické antologie nejen pro mládež. Asi je ve svých knihovnách nenajdete, zkuste ale antikvariáty. Za kvalitu ručí povolaní, touto múzu nadšení editoři a básníci.

Ach, ta láska nebeská
Nejstarší doporučený výbor pro mládež, a to pro mladé zamilované, uspořádali a vymysleli Jana Štroblová a Zdeněk Heřman: Ach, ta láska nebeská, SNDK, 1966. Vyšel celkem třikrát, ale druhé vydání bylo v roce 1970 rozmetáno. Naštěstí se k němu Albatros v roce 1992 vrátil, neboť „staré lásky nerezaví“. (česká poezie)

Malá antologie veršů a písňových textů orientovaných na milostné vztahy.
Knížka přesahuje úroveň čtrnácti let jak obsahem, tak poněkud specifickým uspořádáním - básně či jejich úryvky se střídají s úryvky blíže neurčených písňových textů nejrůznějšího původu.

Ostrov, kde rostou housle
Josef Brukner a Pavel Šrut zas chtěli svým „Ostrovem kde rostou housle“ potěšit mladé čtenáře světovou poezií. Je to skutečný počin, i co se týká výtvarného doprovodu. Sami posuďte! Výbor vydal Albatros v roce 1987.

Výběr krátkých básní autorů z celého světa, jejichž spojovacím tématem je pohoda, radost ze hry, fantazie a nonsens. Autor předmluvy označuje za výběrový princip umění nonsensu. Nezdá se mi to však přesné a dětské čtenáře to může svádět k mylným představám. Texty jsou doplněny výběrem grafiky a malby světových autorů. Vcelku působí kniha velice hezky, ale obal bude pro čtenáře málo přitažlivý. Je to výlučná záležitost pro školní děti všech věkových stupňů.

Strašidlo
Christian Morgenstern
Strašidlo, které
žere kapesníky,
doprovází tě
po cestách,
žere ti z kufru,
zpod polštáře, z nočního stolku,
z ruky, jako pták,
žere a žere
tak i tak –
a vybírá si, vždycky něco nechá.
S osmnácti kapesníky
vydal ses na moře
v končiny neznámé,
ó hrdý plavče,
s osmi či sedmi
vracíš se domů
zarmoutit hospodyni.

Kostkované ideály
Pro „puberťáky“ nebo teenagery nebo chcete-li  -náctileté, vybrala Marie Vodičková z české poezie básně pro osobitý výbor Kostkované ideály, vydal Amulet, 1999. Oslovení Mileny Lukešové na zadní stránce knížky mnohé napoví:
Výbor básní a písní z tvorby pro děti i dospělé (verše Svěráka, Lukešové, Žáčka, Vodňanského, Dědečka, Suchého, Hraběte,…)

Je vám dvanáct
a všelijak to bolí?
Vydržte.
Zaručeně to přejde.
Nemáte rádi básničky?
Čtěte nebásničky.

Inspirující myšlenky...

Dolanský mlýn najednou se zastavil. Byloť to ponejprv zas po třiceti letech. Tenkrát zemřel starý mlynář, dnes jeho syn. Mlýn dolanský dle starého obyčeje se zastavil při posledním pána svého vzdechnutí a celé okolí nad nenadálým, neobvyklým tím tichem takřka zkamenělo. Štěpy v sadě, obalené květem růžovým a bílým, podivením sebou ani nepohnuly, větřík jasnou hladinu rybníka po celé ráno dovádivě rozzčeřující úžasem zatajil dech, šepotavé rákosí ostýchavě oněmělo. V olších u potoka to utichlo jako v kostele. Strnadi a drozdové o závod v lupenatém jich chládku prozpěvující ani tam již netíkli, co jim selhal průvod ze mlýna. A čáp jako starý mudrc okolo vody zamyšleně se procházeje, zůstal zaraženě na jedné noze stát; nedůvěřivě zíral k mlýnu, jakoby očekával, že bílé to stavení, oblité nejzlatějším slunéčkem májovým, asi tak neočekávaně zmizí, jako v něm zanikl klepot veselý…
Karolina Světlá, Kříž u potoka