vancura-vladislav-biografie

Miloval archaická slova a knižní výrazy, které prokládal lidovou mluvou. Složitými souvětími a zastaralou větnou vazbou zdůrazňoval důležitost daného okamžiku a dosahoval tím ve svých dílech monumentálního rázu. V jeho tvorbě je na prvním místě vypravěč, v jeho životě člověk – prostý, života schopný a tvůrčí. Jeho romány jsou přehlídkou prožitků, nálad a barevnosti osudů. Obdobně jako celý život.

Narodil se 23. června 1891 v Háji u Opavy ve Slezsku.
Měl ještě čtyři sestry. Dětství prožil na venkově, kde k jeho největším láskám patřili koně a nejlákavějším hřištěm se stala příroda. Vančurův tatínek Václav Vojtěch se nemohl dlouhou dobu uplatnit, proto se často stěhovali po různých místech Středočeského kraje. Teprve v době, kdy malý Vladislav měl nastoupit do školy, se usadili na sedmnáct let v Davli. Tam otec působil jako hospodářský správce v kamenolomu, poté v cihelně a cukrovaru. Tam prožil Vladislav školní a studentská léta. Okolí městečka mu učarovalo a snad i proto se v dospělosti usadil v nedaleké Zbraslavi.

Z práv na medicínu
Ve studiu dvakrát úspěchy neoplýval. Začal na gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně, pak přešel do Benešova, kde na čas gymnázium opustil a studoval nejprve na fotografa, posléze na knihkupce. Nakonec se na gymnázium vrátil, tentokrát do Křemencové ulice v Praze a roku 1915 konečně složil maturitu.
V oné době navštěvoval i umělecko-průmyslovou školu a snažil se dostat na Akademii výtvarných umění. Toužil být malířem. Neuspěl, proto na radu švagra, který v té době živil rodinu, nastoupil na právnickou fakultu. V prvním semestru těžce onemocněla Vančurova maminka, a tak se rozhodl pro další změnu. Přestoupil na fakultu lékařství, již zdárně zdolal. Promoval v roce 1921.
V témže roce se oženil se spolužačkou ze studií – lékařkou Ludmilou Tuhou. Po obřadu na radnici manželé Vančurovi zamířili na Zbraslav u Prahy – parníkem. Usadili se v dnes známé Vančurově vile, tehdy s popisným číslem 635, v níž si vybudovali společnou lékařskou praxi. Zároveň Vladislav pracoval v závodní ambulanci papíren ve Vraném. V roce 1923 se jim narodila dcera Alena.
Jako praktický lékař působil až do roku 1929. Tehdy se rozhodl skončit s praxí a naplno se ponořil do tvorby literární a filmové.

vancura-capek-rozmarne-leto

Z Rozmarného léta
„Horlivost přátelství,“ pravil pozdravuje mistra a majora, „měla mě k tomu, pánové, abych vás vyhledal. Jste zdrávi? Daří se vám dobře?“ – „Ach“, odvětil Antonín, „nemůže býti spravedlivější příčiny ke stížnosti, než je moje, neboť vězte, že Kateřina se vrátila.“ – „U všech rohatých,“ vykřikl kněz, „kde je lidská stálost? Co si ta ženská myslí? Proč jste ji nevyhnal.“ Antonín pokrčil rameny a neodpověděl.

Předsedou Devětsilu
Psát začal už v roce 1919. Od počátku se jeho dílo vyznačovalo osobitým slohem i jazykem. Zní tak nějak staročesky. Své drobné prozaické příspěvky uveřejňoval v časopisech Kmen, Nebojsa, Červen, České slovo a v mnohých dalších. Jeho literární kariéra stoupala a stával se známou osobností. V jeho vile na Zbraslavi se scházela umělecká smetánka, která organizovala kulturní život a vzájemně se inspirovala.
Za první republiky se angažoval v uměleckém hnutí Devětsil, které bylo založeno roku 1920 a jemuž jako první předsedal. Díky své praxi znal sociální problémy obyčejných lidí. Veškerá poznání se promítla do jeho tvorby a přetavila se i v jeho spolupráci s komunistickou stranou. Protože však podepsal Manifest sedmi namířený proti Klementu Gottwaldovi, byl v roce 1929 z KSČ vyloučen.

Roky válečné
Ve třicátých letech nebyl jen literátem na volné noze. Přijal místo v nakladatelství Družstevní práce, kde působil jako redaktor.
Za německé okupace se angažoval v ilegálním Národně revolučním výboru inteligence. Tam se mohl setkat třeba s Juliem Fučíkem. Pro něho osudným se stal atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942. V květnu ho gestapo zatklo, mučilo a první červnový den byl popraven.
V roce 1946 získal in memoriam titul národní umělec. O životě s ním jeho žena Ludmila napsala knihu Dvacet šest krásných let, která vyšla roku 1967.

Pilný autor
První román Pekař Jan Marhoul vydal v roce 1924. Příběh drobného živnostníka, který navzdory své dobrosrdečnosti je v okamžiku krachu vydán napospas osudu, plně odpovídá vzoru proletářské literatury. O rok později se Vančura vrátil k tématu první světové války, kdy v několika epizodách vykreslil v knize Pole orná a válečná proměnu světa i lidí, jakmile dobu mírovou nahradí válečné běsnění.

Rok 1926 přinesl Vančurovo patrně nejznámější dílo Rozmarné léto, které v roce 1967 proměnil Jiří Menzel v populární filmovou verzi. Barvitý obraz malých lázní se svébytnými postavičkami zosobňuje především jazyková hravost blízká poetismu.

marketa lazarova

Nejvýznamnější Vančurův počin přišel v roce 1931 s románem Markéta Lazarová.
Čtenářům představil středověk se vším všudy. Román skvostně zfilmoval v roce 1967 František Vláčil s Magdou Vašáryovou v hlavní roli. Na konci třicátých let pak začal pracovat na Obrazech dějin národa českého. Dokončil dva svazky, třetí už nestihl. Přišlo zmiňované zatčení a po něm poprava.

Kromě literárních děl byl Vladislav Vančura autorem scénářů či spoluautorem příběhů filmů třicátých let.
Podílel se na snímcích, jako jsou Naši furianti, Před maturitou, Marijka nevěrnice a dalších.
Není třeba vyjmenovávat všechna jeho díla, je důležité zdůraznit, že se vymykají zejména složitými vazbami a přísnou autorovou prací s mateřštinou, při níž vždy užitý styl odpovídá době, ve které se příběhy odehrávají.  

capek-jindra-kubikula-2
Ilustrace Jindry Čapka ke knize Kubula a Kuba Kubikula, 2015


Je však třeba se zmínit o jediné dětské knize Vančurově, o příběhu medvědáře a neposlušného medvěda. Kubula a Kuba Kubikula vyšel roku 1931.
Právě tato pohádka ukazuje, jaký cit měl Vladislav Vančura pro češtinu a její jazykové prostředky. Jedinečný a neokázalý příběh oslovil řadu ilustrátorů a stal se i legendárním večerníčkem, jehož výtvarníkem byl Zdeněk Smetana.

Zdroj: týdeník Naše rodina

Inspirující myšlenky...

Má-li existovat don Juan, musí na světě existovat pokrytectví. Ve starověku by byl don Juan jakýmsi výsledkem bez příčiny; tehdy bylo náboženství slavností, pobízelo lidi k rozkoším; jak by bylo mohlo hanobit lidi, kteří si z jisté rozkoše dělali smysl svého života? Jedině státní správa mluvila o zdrženlivosti; zakazovala věci, které mohly škodit vlasti, to jest zájmům uznávaným obecně, nikoli to, co může škodit jednotlivci, když jedná. Každý muž, měl-li zálibu v ženách a mnoho peněz, mohl být v Athénách donem Juanem, proti tomu nikdo nic nenamítal; nikdo nehlásal, že život na této zemi je slzavé údolí a že trpět je záslužné.
Stendhal, Italské kroniky