capek karel portrait writer
Před 71 lety byl Karel Čapek uštván k smrti ve vlastní zemi. Zemřel předčasně ve svých nedožitých 49 letech, když se k jeho chronicky podlomenému zdraví přidal zápal plic. Zemřel nenáviděn ze strany mnoha pravicově smýšlejících žurnalistů, kteří ho kritizovali za jeho antifašistické postoje. Zemřel na český hyenismus a na své citlivé srdce.

flaubert citova vychova capek
Román, který se zde dostává poprvé do rukou českého čtenáře, je dílo čtyřiadvacetiletého autora o dvacetiletém mládí. K témuž předmětu pod týmž názvem vrací se Gustave Flaubert ještě jednou, po čtvrtstoletí, kdy měl již za sebou životní a uměleckou zkoušku Paní Bovaryové a Salambo.

socha dinosauri od pekelneho potoka

Existuje jen málo mladých autorů, kteří své zanícené pro obor dokáži spojit s populárně naučnými knihami takovým způsobem, jako Vladimír Socha. Ten se již od mládí, a není to klišé, zabývá neznámou kapitolou vývoje naší planety - druhohorními obludami, které žily v naprosto jiném světě, než známe dnes. Milióny let trval jejich vývoj, který náhle skončil před 65 milióny lety. V mimořádně čtivých knihách Vladimíra Sochy najdete nejen odpovědi, ale i nezodpovězené otázky jejich existence.

vladislav shakespeare
Jan Vladislav byl po dlouhá desetiletí nejuznávanějším překladatelem Shakespearovských sonetů. Po něm na počátku 21. století přišel Martin Hilský se se svým Shakespearovským projektem. Nedá mi ale, abych dnes vyzdvihl a připomněl především překlady Jana Vladislava, jehož verše mě oslovují víc, jak verše Hilského, bezesporu velmi dobře prostudované.

behounek italia
Běhounek byl jako spisovatel pozoruhodně všestranný.  Napsal totiž třeba i brakovou detektivku  Zrádce podzemí (1940) a vydal ji pod cizím jménem v Rozruchu (Románech vzrušené chvíle). V téže edici se měl objevil také jeho román Tajemství zavřených dveří, aspoň jej autor pod tím titulem nabízel k vydání, ale nejspíš jde o knihu totožnou s tou předchozí.

Inspirující myšlenky...

Zkoumal jsem povahu a sklony "nižších živočichů" (takzvaných) a srovnával jsem je s povahou a sklony člověka. Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své viry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
Mark Twain, Proklaté lidské plemeno