babel isaac
Talentovaný Babel byl Rus židovského původu, který už v patnácti letech psal francouzsky. Měl talent pro kratší prózy, kde vyniknul jeho cit pro jazyk a konfrontaci romantického pohledu na život s brutalitou totalitní společnosti. Jeho genialita se nakonec projevila i po letech jako ryze aktuální. Když totalitní společnost Sovětského svazu v jeho knihách nahradíme myšlením a chováním tzv.kapitalistických společností 21. století zjistíme, že se v mnohem vůbec neliší.

vonnegut jatka c 5
V roce 1968, kdy jsem napsal Jatka č. 5, jsem konečně dozrál natolik, že jsem o vybombardování Drážďan mohl psát. Byl to největší masakr v evropských dějinách. Samozřejmě vím o Osvětimi, ale masakr je něco, co se odehraje náhle, pobití velkého množství lidí za velmi krátkou dobu. V Drážďanech 13. února 1945 zabily britské zápalné pumy asi 135 000 lidí za jedinou noc.

vladislav shakespeare
Tak jako ve všech hrách Williama Shakespeara, i v jeho Sonetech nás báseň za básní, sloku za slokou, verš za veršem strhuje stále hloub proud neobyčejné životnosti, neobyčejné životní pravdivosti. Ocítáme se najednou ve světe, který je nám překvapivě blízký, srozumitelný, vlastní, i když si nepřestáváme uvědomovat, že to je svět starý přes tři staletí...

pilar radek portrait
Přední český výtvarník a ilustrátor Radek Pilař (*23. 4. 1931 – †7. 2. 1993) je autorem postavičky Večerníčka, která děti denně provází už od roku 1965, stejně důvěrným kamarádem se stal jen o dva roky mladší Rumcajs, kterému Radek Pilař možná nevědomky vtiskl vlastní podobu.

christie povez mi jak zijete
Světoznámá autorka detektivních příběhů byla provdaná za archeologa. Její manžel, sir Max Mallowan, pracoval ve 30. letech v Sýrii a Agatha jej přijela navštívit. Své zážitky z idylické cesty do klidné a bezpečné Sýrie shrnula během těžkých válečných let v Londýně do cestopisu „Řekni mi, jak žijete“. Kniha vyšla v roce 1946, v českém překladu pak roku 2003. Zde jsou některé úryvky.

Inspirující myšlenky...

Kromě lhostejnosti většiny a sadismu primitivů mě nejvíc rozhořčuje argumentace řady vzdělaných lidí, že zvířata nemohou mít žádný práva, neboť je neumějí sdělit, formulovat a brát se za ně. Každý kdo jen krůčkem poodstoupí z pozic atropocentrismu, zjistí, že svá přirozená práva na důstojný život mají nejen lidé, ale stejně tak zvířata a další živé bytosti, včetně živlů, ostatně celá planeta je živoucí bytost. Povinnosti vyplývající z lidské přirozenosti je uskutečnit a chránit práva nejen lidská, ale kromě jiných také práva zvířat. Ti, kteří se o to pokoušejí, jsou většinou zesměšňováni a uráženi, jejich činnost bagatelizována. Přesto i ta nejmenší pomoc zvířatům vede v důsledku k záchraně člověka a je s ní nerozlučně spojena.
Jitka Stehlíková, básnířka